Kraften i People Analytics: Revolutionerande rekrytering för företag

Blog recruitment analytics

Som ett framgångsrikt tillväxtföretag är din strävan att hitta den perfekta talangen både en konst och en vetenskap. Konkurrensen inom rekryteringsbranschen har aldrig varit hårdare och insatserna har aldrig varit högre. Ditt företags framgång hänger på vilken kaliber de personer har som du tar ombord, och konsekvenserna av dåliga rekryteringsbeslut kan bli kostsamma.

People Analytics kan vara en riktig game-changer som kan hjälpa dig att inte bara lyckas med rekryteringen utan också göra processen mer effektiv och kostnadseffektiv. Greensteps HR-partner Anette Salonen är inte främmande för att rekrytera nya talanger, så vem är bättre lämpad än hon att utforska hur People Analytics kan omvandla en rekryteringsstrategi och ge insikter för att övervinna de traditionella utmaningarna.

Utmaningen att hitta lämpliga kandidater

Hur People Analytics kan hjälpa till: förbättrad matchning av kandidater och prediktiv rekrytering av kandidater

En av de största utmaningarna som företag står inför vid rekrytering är att identifiera kandidater som passar perfekt in i organisationen. People Analytics använder avancerade algoritmer och datadrivna insikter för att hjälpa dig att matcha kandidater med ditt företags unika kultur och krav. Genom att analysera en kandidats kompetens, erfarenhet och andra egenskaper och matcha dem med de personer ni redan har, kan ni drastiskt öka chanserna att hitta den perfekta kandidaten.

- På Greenstep har vi ett stort urval av olika tjänster, så det är självklart att vi letar efter nya talanger med ett brett spektrum. Med People Analytics kan vi enkelt identifiera de typer av medarbetare som redan arbetar för oss och se vilka egenskaper och färdigheter de har som gör dem till så bra personer i sina specifika roller. Vi kan använda dessa data när vi letar efter nya talanger i alla olika roller som vi har, säger Anette Salonen.

People Analytics bygger dock inte bara på historiska data, utan är även prediktiv. Genom att analysera marknadstrender och använda AI kan man förutse förändringar på arbetsmarknaden och proaktivt hitta kandidater som sannolikt kommer att vara mycket efterfrågade. Detta säkerställer att ni ligger steget före konkurrenterna när det gäller att identifiera och attrahera topptalanger.

- Prediktiv analys är också viktigt när du överväger framtida arbetskraftskostnader etc. Planering och förutsägelser kan också användas för att identifiera högprioriterade och högintensiva månader, särskilt inom redovisningsbranschen. Eftersom rekryteringen inom vissa områden är väldigt cyklisk kan People Analytics hjälpa oss att räkna ut exakt när vi behöver börja rekrytera för att få våra nya talanger väl introducerade och redo i tid.

Utmaningen att möta den hårda konkurrensen

Hur People Analytics kan hjälpa till: Datadrivet beslutsfattande och målinriktad employer branding

På en mycket konkurrensutsatt arbetsmarknad kan datadrivet beslutsfattande ge dig en betydande fördel. Med People Analytics får du tillgång till en mängd data om kandidater, vilket hjälper dig att förstå vilka egenskaper och erfarenheter som är mest värdefulla för din organisation. Det är som att ha en kristallkula som avslöjar kandidaternas framtida prestationer.

- People Analytics hjälper oss att identifiera de viktigaste kompetensområdena, vilket i sin tur hjälper oss att förbereda oss för att rekrytera dessa talanger. Vi kan till exempel ha en kontinuerlig öppen rekrytering för en specifik roll, vilket hjälper oss att bygga upp en talangpool av yrkesverksamma som vi kan gå igenom när behovet uppstår, säger Salonen.

För att sticka ut i mängden behöver ditt arbetsgivarvarumärke briljera. People Analytics kan ge dig insikter om vilka uppfattningar potentiella kandidater har om ditt företag. Genom att veta vad som attraherar eller avskräcker kandidater kan du skräddarsy dina varumärkesinsatser för att locka till dig de bästa talangerna.

- Med hjälp av analysdata har vi en tydlig bild av vad som fungerar och vad som inte fungerar rekryteringsmässigt. Vi kan se vilken rekryteringskanal som fungerar bäst för vilken roll och verkligen optimera vårt arbete baserat på den datan. Vi kan identifiera flaskhalsarna i våra rekryteringsprocesser och se till att kandidatupplevelsen optimeras ytterligare.

Utmaningen att minimera personalomsättningen

Hur People Analytics kan hjälpa till: Identifiering av flygrisker och kontinuerlig förbättring

Ett av de mest kostsamma problemen i samband med felrekrytering är hög personalomsättning. People Analytics hjälper dig att identifiera potentiella risker genom att spåra viktiga nyckeltal för medarbetarnas engagemang och flagga för problem innan de leder till avgångar. Genom att ta itu med dessa problem proaktivt kan du minska personalomsättningen.

- Vi kan identifiera och övervaka en mängd olika signaler som ger oss ovärderlig information om personalens trivsel. När vi identifierar signaler som verkar oroväckande kan vi ta itu med dem innan de blir ett större problem och förhoppningsvis kan vi vidta åtgärder som hjälper medarbetaren att få en mer positiv upplevelse.

People Analytics handlar inte bara om att åtgärda problem, utan också om ständiga förbättringar. Genom att samla in data om era rekryteringsprocesser och analysera dem över tid kan ni förfina era strategier och se till att ni hela tiden blir bättre på att välja ut och behålla rätt talanger.

- Att förbättra rekryteringsprocessen är ett ständigt pågående arbete, där People Analytics står i centrum. Vi vill säkerställa att vi får bästa möjliga talang ombord, att våra medarbetare är nöjda och stannar länge hos oss. Vi arbetar också hårt för att maximera vår påverkan på den sociala hållbarheten, med särskild uppmärksamhet på jämställdhet på arbetsplatsen. People Analytics är nyckeln till att fatta rätt och välgrundade beslut, avslutar Anette Salonen.

Vägen framåt

People Analytics är nyckeln till att revolutionera era rekryteringsinsatser. Genom att utnyttja data och teknik kan ni övervinna utmaningarna med att hitta lämpliga kandidater, slå konkurrenterna och minska personalomsättningen. Det är bron som förbinder rekryteringskonsten med vetenskapen om datadrivet beslutsfattande.

Är du redo att utnyttja den fulla potentialen i People Analytics? Kontakta oss för att få veta mer om våra skräddarsydda lösningar och ligg steget före i rekryteringsspelet. Din strävan efter bättre resultat i rekryteringen börjar här.