Serie A - Förberedelser ur en CFO:s perspektiv

Greenstep 2021 04 web

Hur kan CFO:n på ett tillväxtföretag undvika att urvattna en Serie A-finansieringsrunda samt maximera sina chanser att lyckas?

På senaste har det skrivits mycket om den försämrade tillgången på finansiering för tillväxtbolag, samt hur den senaste årens finansiella tillväxtspurt har avtagit. Dessutom är det allmänt känt att många tillväxtföretag riskerar att gå i konkurs eller misslyckas med att uppnå sina mål på grund av att den första stora finansieringsrundan - Serie A - misslyckas. Innan dess kan tillväxtföretag oftast finansiera sin verksamhet genom grundare, affärsänglar och i vissa fall genom bidrag eller andra finansieringskällor från samhället. Detta väcker frågan om vilka som är de vanligaste fallgroparna i genomförandet av en Serie A-runda och hur ett företag kan maximera sina chanser att lyckas. Låt oss titta på dessa frågor ur CFO:ns perspektiv.

Bristfällig Product vs. Market fit

En av de vanligaste anledningarna till att en större finansieringsrunda inte kan genomföras är bristen på product vs. market fit för produkten. Låt säga att det belopp som skall samlas in i en A-runda ligger mellan 2 och 10 miljoner euro, vilket ungefär motsvarar en hävstångseffekt på 5-30 miljoner euro för företaget. En så hög hävstång kan inte motiveras om det inte finns en klar efterfrågan på den produkt eller tjänst som säljs och företagets försäljningsmodell fungerar och är skalbar.

I praktiken innebär det att företaget måste kunna visa upp en återkommande omsättning som visar att produkten säljer och att kunderna fortsätter att köpa. I de flesta fall räcker det inte med testorder, piloter, kundlöften och en bra försäljningsfunnel. Det i sig är inte bevis på en framgångsrik och skalbar försäljningsmodell. Som regel är A-rundans finansiering inte avsedd för produktutveckling eller uppstart av försäljning. Antagandet är att detta redan har gjorts i tidigare finansieringsrundor.

Skev cap table

Detta är ganska vanligt vid avknoppningar och i företag där ägandet i hög grad har överförts till investerare genom en rad tidiga finansieringsrundor. Vid runda A vill riskkapitalinvesterare att grundarna ska vara fortsatt engagerade och motiverade att lyckas efter rundan. Efter runda A bör operativt aktiva grundare ha en hög ägarandel i företaget (upp till 50%). Annars kan finansieringsrundan falla enbart på detta.

Den snedvridna ägarstrukturen kan i viss mån korrigeras genom ett optionsprogram och en riktad emission, men detta kan vara en tröskel för andra befintliga aktieägare.

Team, produkt, investerarprofil och/eller urvalshistoria matchar inte

Investerares målföretag kan ha en viss profil som inte syns om informationen inte finns på investerarens webbplats eller om de inte har gjort sin hemläxa ordentligt. Exempelvis kan företag ha branschbegränsningar eller så kan investeraren redan ha ett företag i sin portfölj med en konkurrerande lösning som kan hindra dem från att investera. Eller så finns det helt enkelt ingen kemi mellan investeraren och grundarteamet.

Om du kan förhandla fram ett avtal med investeraren har du redan kommit långt i finansieringsrundan. I det här skedet bör du kunna presentera en trovärdig ekonomisk och finansiell plan för de kommande åren. Med en finansiell plan visar grundaren att hen förstår de mätvärden som påverkar verksamheten och skapar trovärdighet för sin kunskap kring affär och ekonomisk utveckling. Den finansiella planen måste också kunna motivera storleken på finansieringen, företagsvärderingen samt cash runway inför nästa finansieringsrunda. Med en finansieringsplan skall man däremot kunna visa hur stora de framtida finansieringsrundorna är i olika scenarier och varför de fortfarande kan behövas.

Due Diligence - oavsett om det gäller finansiell, juridisk, IPR-relaterad eller kommersiell DD, kan operativa problem visa sig (senast) i detta skede.


Hur kan vi då förbättra sannolikheten för att lyckas med A-rundan?

  1. Var realistisk. Runda A tar normalt minst 6 månader att genomföra. En av de första frågorna, utöver produkt, team och problemlösning, är försäljnings- och omsättningssiffror. Om du blir svettig redan i det här skedet bör du överväga möjliga bryggfinansieringslösningar eller andra sätt att förlänga cash runway tills den tidigare nämnda product vs. market fit kan påvisas.
  2. Implementera rätt affärsdrivare. Det är inte värt att presentera KPIer i investerarmaterialet bara för att det "hör till". Företaget måste leva och andas affär och det måste återspeglas i företagskulturen. Så gör det till en vana att tidigt implementera affärsdrivare i din organisation och driva din verksamhet med hjälp av dem.
  3. Grundliga förberedelser. Gör din egen due diligence, antingen på egen hand eller med oberoende parter, för att se till att förhandlingarna inte faller samman här. Se till att du har en bra ekonomisk och finansiell plan som en del av företagets investerarpresentation. Vidta eventuella åtgärder för att korrigera ägargapet före finansieringsrundan, eller var beredd att presentera åtgärder för att korrigera det i finansieringsrundan.
  4. Gör hemläxan i vilka investeringsprofiler du önskar. Gör en kritisk analys av investerarna och välj ut dem som har den bästa profilen för ditt företag. Investerardiskussioner kräver också betydande tidsresurser, så att minimera onödiga diskussioner ligger i alla inbladade parters intresse.

Med dessa kommentarer och förslag kommer du förhoppningsvis att vara lite klokare när du planerar och genomför din finansieringsrunda, och förbättra dina chanser att lyckas.

Vill du veta mer om våra CFO- och finansieringstjänster? Kontakta Fredrik Öhrn direkt eller boka ett möte med oss!