Controller/CFO på deltid eller On-Demand

Via oss får ni tillgång till en professionell Controller/CFO som jobbar hos er på deltid (t.ex. några dagar i månaden) under en överenskommen tidsperiod eller tillsvidare. En deltids-Controller/CFO är ett bra alternativ för företag som inte har behov av en heltidsanställd på ekonomiavdelningen.

Controllern sköter typiska Controller-uppgifter, till exempel utveckling av finansiella modeller, prognoser, budgetering samt rapportering till ledningen, styrelsen och andra intressenter. Förutom detta kan vi även hjälpa till med olika ad-hoc projekt, såsom att söka offentlig finansiering.

CFO:n ansvarar för företagets ekonomiförvaltning i önskad utsträckning, fungerar som företagsledningens partner och stödjer företagets verksamhet och strategiska ledning ur ekonomisk synvinkel. Han/hon analyserar och rapporterar även regelbundet företagets ekonomiska situation åt ledningen, deltar i fastställandet av de ekonomiska målen och fungerar som ledningens rådgivare vid ekonomiska frågor. CFO:n kan även enligt överenskommelse sköta andra traditionella CFO-uppgifter, till exempel processutveckling, ansvara för finansieringen eller fungera som rådgivare vid företagsförvärv/M&A-situationer.

Controller/CFO-tjänsten på deltid passar speciellt tillväxtföretag som inte har ett stadigt behov av en heltidsanställd. Dessutom är denna typ av tjänst enklare och säkrare ur resurssynvinkel för ett typiskt start up-/tillväxtföretag. Tillväxtföretag utnyttjar ofta en deltids controller/CFO i Seed- och Series A-skedet, men går efter det ofta över till en in-house resurs.

Fördelar med tjänsten:

  • En professionell Controller/CFO skapar en stark grund för företagets affärsverksamhet och lönsam tillväxt.
  • Företaget får kostnadseffektivt tillgång till högklassiga och professionella tjänster.
  • Företagsledningens resurser frigörs till förmån för kärnverksamheten och dess utveckling.