Bibook bi raportointi

BI-rapporter

BI-rapporter är vyer i Business Intelligence-systemen, med vilka man smidigt kan dela affärsverksamhetens data med andra användare. Med hjälp av rapportvyer kan de ekonomiska nyckeltalen presenteras på ett lättförståeligt sätt. Vyerna är interaktiva och användaren kan själv filtrera och ändra analyseringssätt genom bara ett klick.

De BI-rapporter som Greenstep skapar grundar sig alltid på Microsofts Power BI-system, vilket är marknadens populäraste och mest mångsidiga BI-system. När man använder Power BI, utvecklas det egna rapporteringssystemet dagligen. För den person som granskar rapporterna betyder användandet av Power BI i praktiken också att det alltid går att analysera de presenterade talen på ett djupare plan. Detta gör att till exempel granskningen av ekonomiska nyckeltal inte endast är något som görs översiktligt, utan granskningen går ända ner på verifikationsnivå.

På Greenstep kan vi göra BI-rapporter helt anpassade enligt de system som kunden använder. I de flesta fall kommer det även att finnas behov av datalagrings- och integrationstjänster, då dessa går hand i hand. För kunden är BI-rapporterna ofta den synliga delen av ett analysprojekt, eftersom dessa fungerar som enkla användargränssnitt. Vi har även skapat ett eget användargränssnitt byggt på Power BI: BI Book, som redan används av hundratals nöjda kunder.


BI-rapporter passar dig som vill

  • få det mesta ut av rapporteringen
  • koppla ihop olika datakällor
  • ha hela organisationens rapportering på ett och samma ställe
  • förbättra rapporteringens kvalitet
  • eliminera rapporteringens manuella arbetsskeden
  • att rapporterna skall vara enkla att dela
  • minska arbetstiden som används på rapportering
  • koppla samman rapporteringen bland koncernens olika bolag

Vill du veta mer om våra BI-tjänster? Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer!