Vi hjälper dig även i Finland!

Olympiastadion editoitu
Rekry ryhmakuva

En starkt växande utmanare inom ekonomistyrning i Esbo!

Greenstep består av ett team på 600 experter i Finland, Sverige, Norge och Estland. Hos oss finns ett brett kunnande inom ekonomins olika områden och vi hjälper flexibelt våra kunder enligt deras behov. Vi arbetar passionerat och har en stark vilja att lyckas tillsammans med våra kunder.

Hur vet du att den service du får är av hög kvalitet?

Vem som helst kan grunda en redovisningsbyrå och erbjuda finansiella tjänster. Taloushallintoliitto är den finska branschorganisationen för auktoriserade redovisningsbyråer och deras uppgift är att utveckla branschen tillsammans med sina medlemmar. Greenstep är en auktoriserad medlem av Taloushallintoliitto och förutom deras övervakning gör vi även egen kvalitetskontroll inom Greenstep, som säkerställs av våra CGR-revisorer. Intern utbildning och kvalitetskontroll säkerställer jämn kvalitet på det vi gör.

Redovisningsbranschen bygger på förtroende

Kunden överlåter sin ekonomi till en pålitlig partner, som gör rapporter i tid och som hjälper till med svåra frågor angående allt från redovisning till beskattning. Om det i denna relation sker en krock, kan det ta länge att bygga upp ett förtroende och kunden kanske hinner byta partner. På grund av detta tror vi starkt på kvalitetskontroll och de fördelar som det medför. Många kunder har varit imponerade av vår kvalitetskontroll och anser att det är en stor fördel inom redovisningsbranschen.

Vad är en bra kundrelation?

Greensteps personal i Esbo har tillsammans funderat på vad en bra kundrelation egentligen är. Definitionen passar in på vilken som helst människorelation: ömsesidig respekt, förtroende, förmåga till jämlik interaktion, fasthållande av kontrakt samt tillräcklig information. Sådana kundrelationer har vi många av i Esbo och det beror främst på att vi redan i ett tidigt skede definierar ansvaret och arbetsfördelningen mellan kunden och oss.

Då vi får en ny kund, går vi noggrant igenom intagningsprocessen. Kunden får genast en lista på vad som krävs från deras sida, t.ex. nödvändig information, för att starten skall ske så smidigt som möjligt. Kunden förbinder sig till att följa kontraktet som vi upprättat samt de allmänna villkoren inom branschen.