HR-tjänster på deltid / On-Demand

Skräddarsydda HR-tjänster

En av våra HR-konsulter ansvarar för kundens HR-funktioner på deltid, exempelvis några timmar eller ett par dagar i veckan. Våra HR-konsulter är erfarna HR-experter och vana att snabbt kunna prioritera olika HR-aktiviteter och fokusera på det som är väsentligt för kunden. Via oss får kunden också tillgång till mer än en persons HR-kunskap: hela vårt HR-team och alla Greensteps experter finns till förfogande för att kunna lösa olika problem. Våra experter har olika kompetensområden och erfarenheter, vilket gör att hjälp finns snabbt till hands i alla möjliga situationer.

Våra HR-konsulter hjälper kunden med både operativa och strategiska ärenden inom personaladministration och -ledning. Vi börjar samarbetet med att ordna en gemensam HR-workshop, där vi skapar en helhetsbild av nuläget och bygger upp en prioriterad utvecklingsplan för kundens HR-verksamhet. På basen av kartläggningen bygger vi sedan upp en noggrannare tidsplan enligt kundens önskemål. Vid behov ger HR-specialisterna även förslag på förändringar eller utvecklingsområden.

Exempel på HR-tjänsternas innehåll:

Lagstadgade och operativa HR-tjänster, såsom:

 • Samarbete med kundföretaget
 • Allmänna ärenden kring anställningsförhållanden, stöd åt chefer
 • Upprättande av personalhandböcker; tydlig tolkning av arbetslagstiftningen och gällande kollektivavtal
 • Arbetshälsa och arbetsskydd (inkl. företagshälsovård)
 • Hantering av arbetsförhållandets livscykel och därtill hörande dokument och uppgifter, så som arbetsavtal, arbetstidsuppföljning, personalregister, förändringar i arbetsförhållandet, varningar osv.)
 • HR-system

Strategisk HR och utveckling av organisationskultur, såsom:

 • Utveckling av organisationskulturen; modeller för feedback & belöning
 • Intern kommunikation
 • Planering och genomförande av medarbetarundersökningar
 • Socialt ansvar
 • Upprättande och uppföljning av målsättningar samt diskussionsprocesser
 • Organisationsplanering och kompetensutveckling
 • Rekrytering- och introduktionsprocesser
 • HR-rapportering: rätt nyckeltal, mätare och analys (för styrelsen, ledningen och personalen)

Personaladministration och -ledning kräver både tid och kunskap. Våra HR-experter genomför de nödvändiga åtgärderna kostnadseffektivt. Våra HR-konsulter är erfarna förändringsledare, vilket också är vad modernt ledarskap handlar om - den kontinuerliga förändringen är en del av vårt vardagsliv, speciellt i tillväxtföretag.

HR-tjänstens fördelar:

 • Kundföretaget får en HR-specialist till sitt förfogande enligt behov och kostnadseffektivt
 • Våra HR-konsulter är erfarna förändringsledare och experter inom HR
 • HR-ärenden som sköts på ett klart och effektivt sätt möjliggör tillväxt
 • Flexibelt stöd i förändringssituationer
 • Genom att ha en HR-konsult blir det mera resurser kvar för ledningen att fokusera på andra funktioner och utvecklingsområden i verksamheten
 • Kunden garanteras att alla lagstadgade ärenden utförs korrekt och inom överenskommen tid