HR-tjänster på deltid / On-Demand

Är er HR-resurs på väg på föräldraledighet? Finns det behov att genomföra ett kritiskt HR-projekt? Behöver ni lappa upp med en tillfällig HR-resurs innan den nya rekryteringen är klar? Greensteps erfarna HR-experter hjälper er i situationer där det finns behov av tillfällig stöttning!

Greenstep erbjuder Interim HR-tjänster till företag i alla storlekar, från tillväxtbolag till stora börsnoterade bolag. Våra kunder kan anlita våra HR-konsulter till sin organisation under en överenskommen tidsperiod och på hel- eller deltid efter behov. Under denna tid kommer vår HR-specialist att arbeta i en överenskommen roll, till exempel som HR-chef, HR-direktör eller HR-specialist.

HR-expertis för tillfälliga behov

Våra HR-konsulter är erfarna HR-experter och vana att snabbt kunna prioritera olika HR-aktiviteter och fokusera på det som är väsentligt för kunden. Via oss får kunden också tillgång till mer än en persons HR-kunskap: hela vårt HR-team och alla Greensteps experter finns till förfogande för att kunna lösa olika problem. Våra experter har olika kompetensområden och erfarenheter, vilket gör att hjälp finns snabbt till hands i alla möjliga situationer.

Mer avancerade tillväxtföretag anlitar vanligtvis en Interim HR-konsult i en resursförändringssituation, när det finns behov av att upprätthålla HR-processerna under en övergångsperiod. För börsnoterade företag och andra större företag kan behoven vara relaterade till ett brett spektrum av HR-teman och helheter.

Interim HR tjänst

Exempel på HR-tjänsternas innehåll:

Lagstadgade och operativa HR-tjänster, såsom:

 • Samarbete med kundföretaget
 • Allmänna ärenden kring anställningsförhållanden, stöd åt chefer
 • Upprättande av personalhandböcker; tydlig tolkning av arbetslagstiftningen och gällande kollektivavtal
 • Arbetshälsa och arbetsskydd (inkl. företagshälsovård)
 • Hantering av arbetsförhållandets livscykel och därtill hörande dokument och uppgifter, så som arbetsavtal, arbetstidsuppföljning, personalregister, förändringar i arbetsförhållandet, varningar osv.)
 • HR-system

Strategisk HR och utveckling av organisationskultur, såsom:

 • Utveckling av organisationskulturen; modeller för feedback & belöning
 • Intern kommunikation
 • Planering och genomförande av medarbetarundersökningar
 • Socialt ansvar
 • Upprättande och uppföljning av målsättningar samt diskussionsprocesser
 • Organisationsplanering och kompetensutveckling
 • Rekrytering- och introduktionsprocesser
 • HR-rapportering: rätt nyckeltal, mätare och analys (för styrelsen, ledningen och personalen)

Dagliga HR-rutiner eller strategisk HR-expertis som stöd för ledningen

För att lyckas i en HR-roll krävs utmärkta kunskaper inom arbetsrätt, samt god kännedom om bolagets affärsverksamhet och bransch. Greensteps HR-experter har omfattande erfarenhet från olika branscher och kan förse ledningen med relevant information om personalfrågor för att driva och utveckla verksamheten. Vi stöttar och utmanar även beslutsfattare att överträffa sina mål.

På våra kundföretag fungerar Greensteps HR-konsulter som ledningens/ledarnas högra hand inom HR-frågor. Hen tydliggör hur man arbetar tillsammans, skapar gemensamma förhållningssätt och hjälper och underlättar HR-arbetet i kundföretaget.

Interim HR tjänst Greenstep

HR-tjänstens fördelar:

 • Kundföretaget får en HR-specialist till sitt förfogande enligt behov och kostnadseffektivt
 • Våra HR-konsulter är erfarna förändringsledare och experter inom HR
 • HR-ärenden som sköts på ett klart och effektivt sätt möjliggör tillväxt
 • Flexibelt stöd i förändringssituationer
 • Genom att ha en HR-konsult blir det mera resurser kvar för ledningen att fokusera på andra funktioner och utvecklingsområden i verksamheten
 • Kunden garanteras att alla lagstadgade ärenden utförs korrekt och inom överenskommen tid