En trivsam arbetsmiljö skapar gemenskap och rum för utveckling

Eteishengaus OK

Greenstep har vuxit kraftigt sedan starten 2010. Men trots att verksamheten expanderar, antalet anställda ökar och tempot stundvis är högt, är man måna om att bevara företagskulturen och behålla gemenskapen inom företaget. Här berättar teamet i Norrköping hur vardagen på Greenstep ser ut.

Prestigelöst och öppet arbetsklimat

På Greenstep är arbetstrivsel något som prioriteras väldigt högt och gemenskap är en viktig del av företagskulturen. Detta syns konkret i det dagliga arbetet genom att man jobbar väldigt nära varandra, hjälper varandra och dagligen delar information och kunskap med varandra. På Greensteps kontor i Norrköping är just öppenhet och prestigelöshet några av de faktorer som bidrar till att man trivs så bra på jobbet.

- Man kan alltid fråga om hjälp. Hur tidspressat schema man än har finns det alltid tid för frågor. Man vet att man får hjälp om man behöver och på samma sätt hjälper man också själv alltid den som ber om hjälp. Det är helt enkelt väldigt prestigelöst och alla känner glädje i att både kunna ge och få hjälp, säger Therese Ohlander.

  Greensteps team i Norrköping består idag (03/2020) av 11 experter inom redovisning och ekonomi. De har alla olika bakgrund, olika lång arbetserfarenhet och olika expertisområden och på det sättet formar de ett team med mångsidigt kunnande inom allt från redovisning och bokslut till ekonomiska analyser och skattefrågor. Förutom att man delar kunskap är det därför också viktigt att man får fördjupa sig inom sitt eget område och får förtroende för sina egna uppgifter. Det här är något som starkt prioriteras på Greenstep.

  - Att man får frihet till självständigt arbete är något väldigt viktigt som vi är bra på i vårt team. Man får ta ansvar och man får förtroende för det man gör. Det gör också att man har lättare att utvecklas och bli bättre på sitt jobb. Man har också alltid någon att gå till om man fastnat och inte vet hur man skall ta sig vidare, säger Pia Grundell Bergström och får medhåll av sina kollegor.

  Åsa Melin, som leder teamet i Norrköping, poängterar att det inom teamet är en självklarhet att man tar laget före jaget. Trots att man är väldigt engagerad i sina egna projekt och sina egna kunder så vill man fira framgångar tillsammans med resten av teamet. Det viktigaste är inte att man själv lyckas, utan det att man kunnat bidra till att företaget och teamet lyckats och att kunderna är nöjda. Det är inte personal best, utan company best som är det viktigaste. Resten av teamet håller med och lyfter fram hur man firar framgångar tillsammans.

  - Den dagliga kontakten till kunderna är något av det bästa med detta jobb. De dagar när man känner att man har haft trevligt på kontoret tillsammans, att man har lyckats leverera något till en kund eller man kanske har klarat en utmaning. Att man sedan får fira det tillsammans med sina kollegor – det är en av de bästa känslorna, säger Johanna Gustafson.

  Teamet växer

  I och med att Greenstep snabbt växer kommer flera nya personer att rekryteras till olika positioner i teamet under året. För att behålla kulturen och gemenskapen satsar man på Greenstep väldigt mycket på de nyrekryterade och det är en oerhört viktig del av verksamheten att hitta rätt personer som passar in i teamet och företaget. Ellinor Johansson är den nyaste i teamet i Norrköping och hon berättar hur hon från första dagen blivit väl bemött.

  - Det första intrycket av teamet var glädje, positivitet och gemenskap. Jag kände verkligen att jag är en i gänget från dag ett och fast alla har mycket att göra så är det inte jobbigt att fråga om hjälp när man behöver, säger hon.

  Greenstep kan erbjuda utmaningar till både nyutexaminerade redovisningskonsulter och redovisnings- och ekonomikonsulter med bred erfarenhet. I Finland har Greenstep vuxit från 0 till 320 medarbetare på tio år och målet är att fortsätta växa i Sverige. Kundunderlaget rymmer allt från start ups till tillväxtföretag och mera etablerade företag. Man jobbar i team och har möjlighet att utvecklas inom sitt eget expertisområde, samt fördjupa sig och utveckla nya kunskapsområden.

  Till någon som har tänkt söka jobb på Greenstep vill Åsa Melin hälsa att det är en perfekt chans för den som vill utvecklas inom sitt expertisområde.

  - Greenstep är ett fartfyllt företag som ständigt utvecklas och det behöver man vara beredd på. Positiv energi, intressanta kunder och kunniga kollegor är en viktig del i företagets verksamhet. Det handlar inte bara om redovisning, bokslut och skatter -fastän det såklart också är en viktig del. Om man alltså vill arbeta i en pigg och glad gemenskap där vi stöder varandra och utvecklas, så är Greenstep det rätta stället!

  Greenstep team år 2020
  En del av teamet i Norrköping tillsammans med några av sina finska kollegor


  Alla lediga arbetsplatser hittar du här.