Löneadministration

På Greenstep vill vi hjälpa våra kunder genom att erbjuda ekonomi- och lönetjänster av hög kvalitet. Löneadministration är en av våra populäraste tjänster och med hjälp av våra kunniga experter samt våra elektroniska lönehanteringssystem sköts löneadministrationen betydligt effektivare.

Våra kunniga experter sköter era löneärenden smidigt och effektivt. Vi erbjuder konsultativ rådgivning samtidigt som våra effektiva processer kan ge betydande kostnadsbesparingar för ert företag.

Varför outsourca löneadministrationen till Greenstep?

  • Med hjälp av Greensteps experter sköts löneadministrationen bekymmersfritt
  • Vi jobbar i team för att kunna försäkra att kundens unika behov uppfylls
  • Vi skräddarsyr våra lönetjänster och ger personlig service åt våra kunder

Löneadministration på Greenstep

Greensteps experter gör löneadministrationen enkel och smidig. Du förser våra lönekonsulter med information om vilka löner som skall räknas. Lönekonsulten är ansvarig för att räkna ut löneomkostnaderna, att betala lönerna samt se till att de redovisas korrekt. Arbetstagarna får också sina lönespecifikationer elektroniskt. Upprepade händelser, som att räkna ut fasta löner, kommer småningom att automatiseras. Dock kontrollerar vi varje lön för att försäkra oss att lönen är rätt räknad.

De elektroniska lönehanteringssystem som vi erbjuder är väldigt trygga och använder sig av samma säkerhetsåtgärder som nätbanker. Detta betyder att ingen kan få tag på arbetstagarnas löneinformation.

Hur du kommer igång:

  1. Kontakta oss och vi försäkrar tillsammans att alla dina lönerelaterade behov uppfylls
  2. Kom överens om överföring av material
  3. Vi förser dig med detaljerade beskrivningar och instruktioner, samt hjälper dig genom processen
  4. När alla inställningarna är klara, kan vi börja dra nytta av automatisering av upprepade händelser
  5. Informera dina arbetstagare om det nya systemet. Du kan också ge dem våra kontaktuppgifter så att de kan kommunicera med oss direkt om det uppstår problem