Införande av NetSuite

För att stödja utvecklingen av våra kunders verksamhet utformas NetSuite alltid utifrån kundens behov - med fokus på företagets styrkor.

NetSuite används av såväl små som medelstora företag samt företag med miljardomsättning. Oberoende av storlek och bransch, har alla företag sina egna särdrag och därför bygger vi alltid NetSuite kundspecifikt med företagets styrkor i fokus. Till ert förfogande har ni ett kompetent team som stöd för er utveckling och tillväxt.

Hur kan kundens processer utvecklas med hjälp av NetSuite?

Eftersom det inte finns två likadana företag, är det första steget i införandeprocessen att utforma plattformen så att den passar kunden. Vi skapar ett kundspecifikt expertteam, dit det förutom NetSuite-experter även hör till exempel CFO-experter, som har god insyn i branschen och företagets verksamhet. Våra experter går tillsammans med kunden igenom de nuvarande huvudprocesser, stödprocesser samt framtidsmål. Sen håller vi en workshop tillsammans med kunden, där vi fokuserar på att förstå kundens behov och analyserar på vilket sätt kunden kunde effektivisera sina processer med hjälp av NetSuite. På basen av detta kan vi även avgöra projektets omfattning och vi kan skapa rätt förutsättningar som vi sedan har användning av i implementeringsfasen.

Eftersom det i NetSuite finns flertalet olika funktioner och moduler, är det viktigt för kunden att veta vad allt de behöver ta i bruk och varför, och här fungerar våra experter som ett viktigt stöd. Nedan ser du exempel på funktioner och justeringar som våra kunder kan styra med hjälp av NetSuite:

  • Verksamhets-/ekonomihanteringsprocesser (hantering av grunduppgifter, redovisning, e-fakturering, inköpsfakturor, projekthantering, bankförbindelser, rapportering etc.)
  • HR & Lön (HR-master, semesterplanering, lönematerial och bokföring, beräkning av flextid)
  • Reseräkning (t.ex. reseräkning och utlägg, kreditkortsförbindelser)
  • Analys & BI (rapportering, automatisk förbindelse till NetSuite)
  • Integreringar, kundspecifika (webbshop, utomstående lager, underleverantörer etc.)

För att konkretisera införandet av NetSuite använder vi alltid en visuell systemkarta, där vi skapar en bild av nuläget och presenterar förslag på vilka moduler som borde tas i bruk för att försäkra kundens behov och mål. Efter workshopen och genomgången av verksamheten håller vi ännu ett kick-off möte med alla inblandade intressenter, där vi kommer överens om projektets framfart, innan vi går vidare till implementeringen.


Lyssna på fördelarna med NetSuite av Massimo Moretti: