Greenstep's år 2022

GS

Innan vi vänder blad och går in i nästa år vill vi summera det gångna året 2022

Det nya året är precis runt hörnet och vi vill passa på att tacka för alla fina stunder tillsammans!

I år välkomnade vi mer än 100 nya experter till Greenstep-familjen. Det innebär att vi snart är över 600 Greenstepers totalt i Norden och Estland. Vi har utökat vårt kontorsnätverk för att stödja kunder lokalt genom att öppna nya kontor i både Finland och Norge, och fler är på gång. Tillsammans med våra lokala kontor gör vårt samarbete med MSI Global Network det möjligt för oss att stödja er i över 100 länder. MSI är ett världsomspännande nätverk av högkvalitativa företag från redovisnings-, löne-, skatte- och juridiksektorerna.

Utöver de nya kontoren kommer vi även att kunna stötta dig med nya juridiska och skattemässiga tjänster från och med i höst. Oavsett om frågan gäller strukturella arrangemang, juridiska dokument eller planering av ägarstrukturer, kommer vårt team av experter att hjälpa dig.

Caroline, Åsa & Julia - våra skattespecialister i Sverige.
Caroline, Åsa & Julia - våra skattespecialister i Sverige.

Vi kan stödja din tillväxt och hjälpa dig med föränderliga situationer, inklusive juridiska frågor, oavsett bransch eller tjänster som tillhandahålls.

Vår verksamhet bygger på gemensamma värderingar

Vi är en ansvarsfull arbetsgivare och en strategisk partner för våra kunder. På Greenstep är hållbarhet en integrerad del av allas arbete och hela organisationen. Det återspeglas i våra vardagliga aktiviteter – i allt vi gör. Tyngdpunkterna i vårt hållbarhetsarbete har utvecklats utifrån påverkan av vår verksamhet och våra intressenters förväntningar.

  • Ekonomisk hållbarhet och styrning
  • Jämlik och hälsosam arbetsgemenskap
  • Högkvalitativ kompetensutveckling
  • Miljömässigt hållbara val

Vår hållbarhetsrapport tar upp år 2021 utifrån dessa fokuspunkter. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt den sociala ansvarsaspekten av vårt agerande, eftersom vårt mål är att vara en socialt ansvarsfull arbetsgivare och ett företag. Skatteavtryck, hållbara energiinvesteringar och mål för i år presenteras också i rapporten.

Greenstep står med Ukraina

Den brutala ryska invasionen av Ukraina har påverkat oss alla. Vi på Greenstep har velat göra vår del och hjälpa Ukraina och det ukrainska folket. Greenstep deltog i två hjälpuppdrag i början av kriget och försåg Ukraina med välbehövlig skyddsutrustning, drönare, medicinska förnödenheter och mat.

Senare under våren donerade vi 200 000 euro till Ukraina genom Finska Röda Korset och Unicef. Allt eftersom kriget fortsatte, donerade vi mer medicinsk utrustning genom Sisu Ukraine ry och stöttade det vinnande teamet i programmet Empowering Future Entrepreneurial Ukraine med ett pris värt 10 000 euro. Programmet syftar till att spana in potentiella innovationer för den globala marknaden och stärka en positiv framtidstro bland ungdomar i Ukraina.

Vi har varit tacksamma över att också kunnat hjälpa några av de enskilda ukrainare som flytt kriget till Finland genom att anställa dem

Greenstep förbinder sig till koldioxidneutralitet från 2022 och framåt

Vi har åtagit oss att säkerställa koldioxidneutralitet i vår verksamhet från och med 2022. Detta mål kommer att uppnås genom att undvika och minska utsläpp av växthusgaser i alla våra åtgärder och kompensera för alla oundvikliga utsläpp med Compensate Credits.

Gott Nytt År!

Från oss alla till er alla önskar vi er ett riktigt gott nytt år och ett framgångsrikt 2023!