Automatiserad redovisning

Önskar ni att er redovisningskonsult i huvudsak använde sin tid åt att sköta uppgifter som verkligen är betydelsefulla för er verksamhet, i stället för rutinmässiga redovisningsuppgifter?

Med automation blir kvaliteten på arbetet ännu bättre

På Greenstep vill vi genuint vara föregångare inom vår bransch genom att garantera hög kvalitet på våra tjänster. För att stödja våra konsulters arbete har vårt automationsteam skapat automatiserade processer, som skall minska mänskliga misstag och samtidigt ge experterna en chans att proaktivt fokusera på utvecklingen av kundens verksamhet. När vi kombinerar automation av hög kvalitet med vår personals expertis kan vi garantera hög kvalitet på vårt arbete.

De processer som skapats med hjälp av systemrobotik används i praktiken vid bland annat momsdeklarationer, rapportering och konteringar. Automationen granskar det arbete som personen gjort och meddelar om möjliga brister. Till exempel vid granskningen av momsdeklarationer går roboten dagligen igenom statusen på alla våra kunders momsdeklarationer. Om deklarationens förfallodag närmar sig och redovisningskonsulten inte har gjort nödvändiga åtgärder, skickar roboten en automatisk påminnelse om förfallodagen ända tills statusen har ändrats. På detta sätt kan vi försäkra att momsdeklarationen inte försenas för en enda av våra kunder.

Liknande kvalitetssäkringsprocesser har gjorts även för att stödja arbetet inom löneadministrationen. Automatiserad bevakning är viktigt framför allt under semesterperioder, då den ordinarie redovisnings- eller lönekonsulten tillfälligt är borta. Automatiserade processer stöder Greensteps redovisningsexperters arbete genom att göra kvaliteten på arbetet ännu bättre.

Vill du veta mer om våra redovisningstjänster och hur de kan uppfylla just ditt företags behov? Läs mer här!