Greenstep som Brand Metrics tillväxtpartner

GS x BM 3

Med hjälp av Brand Metrics innovativa mjukvarulösning kan medieföretag och publicister mäta effekten av marknadsföringskampanjer. Företaget befinner sig i en stadig tillväxtfas och tar hjälp av Greensteps omfattande tjänsteutbud för att stödja tillväxten.

Brand Metrics är ett mjukvarubolag som levererar en automatiserad teknisk lösning till medieföretag, för att de skall kunna mäta effekterna av kampanjer som säljs till annonsörer. Lösningen fångar bland annat upp olika kampanjers effekter på varumärkeskännedom, preferenser och köpavsikter hos mottagaren. Företaget är grundat i Sverige, men den största delen av kunderna finns utanför Norden. Detta är en av de bakomliggande orsakerna till att man för en tid sedan inledde samarbetet med Greenstep:

- Vi hade ett partnerskap med en annan redovisningsbyrå förut. Det fungerade bra, men vår verksamhet blev alltmer global och det behövde vi förstås förhålla oss till. Vi har en annorlunda koncernstruktur än traditionella, svenska bolag och har därför behov av personer som förstår hur det är att ha verksamhet i flera länder. Så ur det perspektivet kändes Greenstep som en ”perfect match” för oss, berättar Anders Lithner, medgrundare och VD på Brand Metrics.

Anders Lithner är en av grundarna till Brand Metrics
Anders Lithner är en av grundarna till Brand Metrics

  Förutom att Greenstep har erfarenhet av global verksamhet, såg man på Brand Metrics potential i det omfattande tjänsteutbudet som Greenstep kunde erbjuda. Idag innefattar samarbetet allt från redovisning och löneräkning till CFO- och analystjänster - med ett stort fokus på strategisk rådgivning och automation. Även om samarbetet är relativt nytt, har man hittat en gemensam linje i sättet att arbeta: målet är att göra de löpande processerna så smidiga som möjligt för att frigöra tid till förmån för strategiskt arbete och utveckling:

  - Vi är väldigt nöjda med laguppställningen och engagemanget hos Greenstep. De jobbar inte reaktivt och bara svarar på våra frågor, utan de ställer proaktivt frågor till oss, föreslår saker och kommer med konkreta förbättringsidéer. Det är helt fantastiskt och så som vi också tycker om att jobba, säger Anders.

  Förståelse för verksamheten med hjälp av BI Book

  Brand Metrics har dubblerat sin omsättning varje år sedan starten 2018. Med en kraftig tillväxtfart där saker händer snabbt är det enormt viktigt att ha förståelse för verksamheten, för att kunna fatta beslut baserat på aktuell information och optimera processerna för att stödja tillväxten. Därför var det för Brand Metrics viktigt att hitta en partner som förutom de administrativa och strategiska uppgifterna även kan bistå företaget med system och verktyg som gör det enkelt för företaget att följa med den ekonomiska utvecklingen:

  - Det handlar om att skilja förståelse från fakta. Det viktigaste för oss är inte alla miljoner detaljer, utan att vi har en tydlig vy över vart vi är nu och vart vi är på väg. På det sättet vet vi om vi behöver justera våra prognoser eller budgetar, och vi kan göra beslut baserat på aktuell, trovärdig information - det är helt avgörande för oss för att kunna växa, säger Anders.

   Därför har man bland annat tagit i bruk Greensteps analysverktyg BI Book; en plattform som med hjälp av Microsofts Power BI-modeller samlar all information från företagets olika system i en enda plattform och presenterar data på ett tydligt sätt. För Brand Metrics som är ett teknikbolag med många olika system i användning, behöver de system som tas i bruk fungera tillsammans med deras befintliga. En av fördelarna med BI Book är att det enkelt kan integreras med andra system samt att alla presentationsvyer kan anpassas enligt företagets behov. Att optimera flödena mellan Brand Metrics system och BI Book samt upprätta en skräddarsydd, tillväxtstödjande helhet är något som Greensteps analysexperter har jobbat med sedan samarbetets start - och som ligger i stort fokus även i framtiden.

   Även om man på Brand Metrics värdesätter kvaliteten på tjänsterna och systemen i ett lyckat partnerskap, poängterar Anders att personkemin, företagskulturen och värderingarna hos tjänsteleverantören kan vara avgörande för hur djup och lång en relation blir:

   - Jag tycker det är viktigt att man liknar varandra när man har ett partnerskap på det här sättet. Greenstep lever på ganska samma sätt som vi och det är alldeles uppenbart att vi är på en gemensam resa. Det handlar inte om att förvalta någonting, utan att båda ser partnerskapet som ett projekt som inte blir klart. Och det känns som att vi båda njuter av den resan! konstaterar Anders.

    Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ert företag att växa? Hör av dig till oss så kontaktar vi dig!