Paptics erfarenheter av Greensteps tjänster

Paptic reference

Paptic är ett finskt Startup-företag, vars mission är att minska användningen av plast och ersätta det med det miljövänliga förpackningsmaterialet Paptic. Greenstep hjälper Paptic med redovisnings- och CFO-tjänster, lönehantering samt HR.


I videon nedan berättar Paptics VD Tuomas Mustonen mer om samarbetet med Greenstep:

Paptic är ett finskt startup-företag som ursprungligen började som ett spin-off-företag till VTT. Deras mission är att ersätta plast med ett nytt, miljövänligt förpackningsmaterial; Paptic, berättar VD:n Tuomas Mustonen.


- Vi började samarbeta med Greenstep genom att de hjälpte oss att fixa i ordning olika administrativa saker. Numera är de vår partner inom redovisning och lönehantering, och de hjälper oss även med CFO-tjänster. Vi använder också deras tjänster i andra ad hoc-situationer, till exempel om vi behöver svar på någon HR-fråga.

- Vi valde Greenstep eftersom det för ett scale-up-företag är viktigt att göra saker rätt från första början. Paptic är ett väldigt teknikorienterat företag, och när vi t.ex. rapporterar om våra offentligt finansierade R&D-projekt har Greensep varit en mycket värdefull resurs för oss.

- Greensteps värde för ett startup-/scale-up-företag konkretiseras i det faktum att när det är möjligt att outsourca ekonomin till en pålitlig partner kan man själv koncentrera sig på affärsverksamheten och tillväxt, konstaterar Mustonen.


Paptic berättar mer om sitt samarbete med Greenstep