Nordtreat gjorde hållbarhet till en konkurrensfördel

Aki Borgentorp Nordtreat vastuullisuuspalvelut

Den huvudsakliga uppgiften för Greenstep var att hjälpa Nordtreat att utveckla sitt hållbarhetsarbete och sin rapportering på EU-nivå. Projektet inleddes med storskalig ESG-rapportering, som ger information om organisationens påverkan på miljön, människor och ekonomi.

Nordtreats VD Aki Borgentorp berättar om samarbetet med Greenstep:

Nordtreat är ett finskt tillväxtföretag som främjar hållbart träbyggande genom att introducera ekologiska brandskyddsmedel för träprodukter. Nordtreat grundades 2015 och har utvecklat en patenterad brandskyddsteknik som ersätter traditionella brandskyddsmedel som är skadliga för miljön och människor. Sedan 2018 har Greenstep varit en del av Nordtreats tillväxtresa genom att stödja utvecklingen inom olika områden av affärsverksamheten.

"Traditionellt har man använt gifter i brandskydd, vilket är skadligt för människor och miljön. När vi grundade Nordtreat ville vi lansera hållbara och säkra lösningar för brandskydd av träkonstruktioner. Hållbarhet och gröna värderingar har varit kärnan i vår verksamhet från dag ett. Vi vill vara transparenta gentemot våra intressenter och konkret visa vad ansvar innebär i vår verksamhet. Greenstep har varit en mycket viktig partner för oss i utvecklingen av hållbarhet", säger Nordtreats VD, Aki Borgentorp.

En expertpartner hjälper dig på vägen mot en mer hållbar verksamhet

Nordtreat blev bekant med Greensteps tjänster i slutet av 2018. Det nära partnerskapet började med tjänster för finansiell administration och utvidgades senare till att omfatta både HR- och hållbarhetstjänster.

"Vårt samarbete med Greenstep har skett i flera faser och har utvecklats år för år. Under de senaste åren har Greensteps hållbarhetsteam varit en ovärderlig hjälp för oss, eftersom vi verkar i en mycket reglerad bransch där saker måste dokumenteras mycket exakt. EU-förordningarna om hållbarhet utvecklas snabbt, och därför skulle det vara en utmaning att reagera på dem med nödvändig hastighet utan en expertpartner", beskriver Aki.

Långsiktigt utvecklingsarbete och högkvalitativ rapportering möter de växande kraven från EU

Den huvudsakliga uppgiften för Greenstep var att hjälpa Nordtreat att utveckla sitt hållbarhetsarbete och sin rapportering på EU-nivå. Projektet inleddes med storskalig ESG-rapportering som ger information om organisationens påverkan på miljön, människor och ekonomi.

"Tillsammans med Greenstep genomförde vi beräkningar av organisationens koldioxidavtryck och produktlivscykel och utvärderade EU:s taxonomi. Därefter byggde vi en instrumentpanel med de indikatorer vi valde, med vilka vi rapporterar hållbarhet till intressenter så exakt som möjligt. Vårt mål är att säkerställa att de produkter som levereras till kunderna är säkra och uppfyller de fastställda kraven", säger Aki.

Aki tycker att hållbarhetsrapportering är komplicerat eftersom det inte finns någon gräns för att dokumentera ansvarsfrågor. En expertpartner vet hur man väljer de områden inom hållbarhetsrapportering som är väsentliga för företaget.

"Det kan vara svårt för företag att förstå vilka frågor och mått man ska ta hänsyn till i sitt hållbarhetsarbete. Därför är det verkligen lönsamt att hitta en partner som känner till de senaste förändringarna och vet hur man kan förutse utvecklingen av ESG och taxonomi i EU. Greenstep var ett viktigt val för oss - de har ett förstklassigt team med erfarenhet av både tillväxtföretag och hållbarhet. När vi förberedde oss för revisionen kände vi att de var en av de få aktörerna i Finland som kunde erbjuda oss den service vi behövde", säger Aki.

Flexibelt och snabbt samarbete passar behoven hos ett nystartat företag

Det nära samarbetet med Greenstep har varit framgångsrikt, och Nordtreat är övertygade om att partnerskapet kommer att fortsätta i framtiden. Det är lätt att lita på den flexibla och högkvalitativa servicen från välbekanta experter, även i trängda lägen.

"Att arbeta med Greenstep har varit väldigt enkelt. Som en relativt stor organisation har de en djup förståelse för de olika affärsområdena, men verksamheten är ändå flexibel utan onödig byråkrati. Greenstep har också stöttat oss med internationella behov när vår verksamhet har expanderat utomlands. Jag kan utan förbehåll rekommendera Greenstep, eftersom deras tjänster är av hög kvalitet och man verkligen får valuta för pengarna", beskriver Aki.

Aki Borgenstorp Greenstep referenskund