Rightwares erfarenheter av Greensteps tjänster

Greenstep Rightware 1 Näyttö

Rightware är ett mjukvaroföretag, som hjälper biltillverkare att digitalisera den visuella upplevelsen i bilar. För Rightware är tilliten till konsulternas expertis det viktigaste i samarbetet med Greenstep.

- Vi har utvecklat vår egen mjukvara på industriell nivå som vi säljer till kunderna tillsammans med vissa anpassade professionella tjänster, beskriver Jussi Tammi, CFO på Rightware.

Rightware har varit partner med Greenstep sedan 2015.

- Vi började med vanliga löne- och redovisningstjänster och under de senaste åren har vi även köpt in HR-konsulttjänster och CFO-tjänster.

- Vi hade ett plötsligt behov inom HR och Greenstep hjälpte oss att uppfylla det behovet och tillsammans med dem lyckades vi efter det också anställa en person internt som är vår nuvarande HR-chef.

- Att sälja redovisnings-, löne- och HR-tjänster är i hög grad en människoaffär, det är mycket beroende av de personer som du arbetar med. I allmänhet har vi varit mycket nöjda med alla konsulter som vi har arbetat med på Greenstep. Den viktigaste aspekten i vårt samarbete med Greenstep är att vi kan lita på konsulternas professionalitet, eftersom många av de uppgifter och tjänster de tillhandahåller styrs av juridiska krav och i synnerhet lagar.

Rightware ringer till Greenstep