Vasa Elektriska utvecklade kunskapshanteringen inom organisationen med hjälp av Greenstep Academy

Sanna Rantala Vaasan Sahko 1

Vasa Elektriska har varit verksamma inom energibranschen i mer än 130 år och har idag ca 140 anställda på kontoret i Vasa centrum. Företaget satsar starkt på att erbjuda den bästa kundupplevelsen - och därför även på utmärkt personalhantering och kompetensutveckling. Under våren 2023 utvecklade Vasa Elektriska kunskapshanteringsförmågan hos personer i ledar- och chefsroller genom Greenstep Academys coachinghelhet.

Under de senaste åren har kunskapshantering blivit en allt viktigare och synligare fråga för företag. När kunskapshanteringen fungerar som den skall kan organisationens kärnkompetenser och kompetensbehov identifieras på ett effektivt sätt. Detta gör det möjligt för företaget att planera sin verksamhet och snabbt reagera i förändringssituationer, till exempel när det gäller utbildnings- och rekryteringsbehov. Bra kunskapshantering utvecklar både teamens och individernas kompetens, vilket driver hela organisationen framåt.

En vilja att modernisera kompetensen inom kunskapshantering hos personer i ledar- och chefsroller

Även på Vasa Elektriska har man insett att stöd för kontinuerligt lärande och utveckling är nyckeln till framgång.

- Under hösten fick vi bra sparringstöd av Greenstep i utvecklingen av vår HR-strategi. Att utveckla en lärande organisationskultur var en viktig del av vår HR-strategi, och vi började fundera på vad den krävde av oss, säger Sanna Rantala, HR-chef på Vasa Elektriska.

För att föra projektet framåt ville vi uppdatera kompetensen hos våra chefer och team leaders när det gäller kunskapshantering - vad kunskapshantering innebär i praktiken i chefsarbetet idag, och hur vi kan börja bygga en lärande organisationskultur tillsammans. Våren 2023 genomförde Greenstep Academy därför en coachinghelhet för Vasa Elektriska, under ledning av Heli Häyrynen. Syftet med coachingen var att uppdatera kunskaperna inom kunskapshantering hos chefer/team leaders, att identifiera de olika teamens styrkor och utvecklingsbehov samt att bygga en grund för systematisk kompetensutveckling.

Föreläsningar och gemensamma workshops gav verktyg för bättre kunskapshantering

Projektet, som pågick i några månader, omfattade en föreläsning och workshops. Hela projektet inleddes med föreläsningen "Uppdatera dina kunskaper inom knowledge management", där vi fördjupade oss i kunskapshantering genom praktiska exempel och diskussioner.

- Som ämne kan kunskapshantering låta lite mystiskt - och till och med utmanande. Heli lyckades dock göra ämnet lättbegripligt genom att använda intressanta och praktiska exempel", säger Rantala och fortsätter:

- Under föreläsningen tog Heli upp situationen i dag - vart vi är på väg och vad till exempel artificiell intelligens kan innebära för oss. Hon påminde oss också om grunderna i kunskapshantering, såsom olika inlärningsstilar och hur vi kan ta hänsyn till dem i vårt dagliga arbete.

I workshopparna började vi arbeta med kärnkompetenserna inom de olika affärsenheterna. Diskussioner fördes för att identifiera de kompetenser som varje team behöver i sitt dagliga arbete, och vilka kompetenser de redan har.


- I workshopparna kunde vi med måla upp de mest centrala kompetensområdena i stora drag, vilket ger oss bra riktlinjer inför framtiden", säger Rantala.


Som ett resultat av utbildningen ökade de grundläggande kunskaperna inom kunskapshantering, och kärnkompetenserna och behoven för varje affärsenhet identifierades. Utbildningshelheten gav cheferna många nya verktyg för kunskapshantering. Det praktiska arbetet pågår fortfarande i de olika affärsenheterna, men förhoppningen är att konkreta resultat ska synas redan under hösten. På basen av coachinghelheten kan man skapa en grund för systematisk kompetensutveckling.

- Dessa projektresultat kommer nu att föras in i vårt HR-system. Det möjliggör en systematisk uppföljning av projektet och gör kompetensområdena till en del av våra processer för utvecklingssamtal", säger Rantala.

  Utmaningar, inspirerande diskussioner och idéer för framtida utveckling

  Vasa elektriska har varit mycket nöjda med kvaliteten på coachningen. Speciellt nöjd är Rantala med hur intressant och berikande coachningen var.

  Hon berömmer särskilt Helis förmåga att utmana personalen att tänka utanför boxen och se saker ur olika perspektiv - och att också kunna prata om svårare ämnen.

  - Det jag särskilt gillade var Helis förmåga att utmana. Hon fick vår personal att fundera på de svårare frågorna; vad menar man riktigt med det här och är vi nu verkligen på väg i rätt riktning inom de olika områdena, säger Rantala.

  Coachningen uppnådde sitt mål att utveckla kunskapshanteringen, och längs vägen fick vi även nya utvecklingsidéer även utanför projektet. Rantala är mycket nöjd med att Vasa Elektriskas behov beaktades under projektet, men också att man tog upp saker som de själva kanske inte hade kunnat se.

  - Diskussionerna med Heli under projektet var verkligen inspirerande. Hon gav mig också nya idéer ur ett HR-perspektiv. Hon kom med proaktiva förslag för framtiden - till exempel vilka områden som skulle kunna utvecklas ännu mer i framtiden. Det är härligt att se i sådana här samarbeten att de alltid resulterar i mer än bara det som beställts", säger Rantala.

  - Vi fick exakt det paket vi ville ha från Greenstep Academy, och lite extra på toppen av det! Vi har varit mycket nöjda med coachningen och vårt samarbete.