Walki skapade en gemensam ledarskapsmodell för sin internationella organisation med hjälp av Greenstep Academy

DSC09902

Walki, som tillverkar hållbara förpacknings- och isoleringsmaterial, har haft en stark tillväxt under de senaste åren. Företaget har fördubblat både sin omsättning och antalet anställda på bara fem år och idag ligger omsättningen på över 700 miljoner euro och företaget sysselsätter 1 700 personer.
Tillväxtåren har omfattat sju företagsförvärv och integrationen av olika (företags)kulturer till en gemensam organisationskultur har krävt starka färdigheter i förändringsledning - både internt och genom effektiva partnerskap.

Walki vill lämna en livskraftig omvärld till kommande generationer

Walkis verksamhet är inriktad på tillverkning av miljövänliga förpacknings- och isoleringsmaterial för både konsument- och industriellt bruk. Toni Hautakoski, som ansvarar för Walkis HR-funktioner, säger att företagets verksamhet är starkt värdebaserad.

- Vi vill göra affärer på ett miljövänligt sätt. Alla produkter vi tillverkar är återvinningsbara eller nedbrytbara, för att undvika extra problem för kommande generationer. Vi använder också återvunnet material i vår egen produktion i den utsträckning som de olika regelverken tillåter just nu.

Walki - Toni Hautakoski

Walki har gjort ett strategiskt val att starkt blicka mot framtiden.

- Förpackningsindustrin utvecklas snabbt mot mer hållbara lösningar. EU driver på utvecklingen genom direktiv, till exempel förbudet mot sugrör av plast, som påverkar oss alla. Framtiden tillhör återvunna, återvinningsbara och andra miljövänliga produkter.

Med syfte att skapa en internationellt enhetlig ledarskapskultur

När Walki växte och expanderade till nya länder, insåg företaget att det saknades en gemensam, enhetlig strategi för ledarskapsarbete och prestationsledning. Företagets ledningsgrupp och HR-team började därför fundera på hur man bäst skulle kunna stödja det internationella nätverket av ledare och chefer i deras dagliga arbete.

På Walki finns långt över hundra personer i ledar- och chefssroller, där alla befinner sig i lite olika skeden av sin egen ledarskapsutveckling. Vissa är precis i början, medan andra kan ha årtionden av erfarenhet. Det har inte funnits någon systematisk coaching av chefer i företaget tidigare och introduktionen har skett lokalt, vilket betyder att ledarskapspraxis och personalens erfarenheter har varierat länder emellan.

- Vi saknade ett gemensamt språk och tillvägagångssätt för det dagliga ledarskapsarbetet. Företagsförvärven förde alltid med sig en liten bit av företagens egna kultur och praxis in i vår arbetsvardag - så vi hade en väldigt splittrad grund att börja bygga en gemensam ledarskapskultur på.

Hur säkerställer man en jämn kvalitet i alla länder?

Hautakoski och resten av Walkis ledningsgrupp började fundera på vad de ville se i företagets personal- och prestationshantering, och utformade ledarskapsprinciper för företaget. För att implementera dessa började de leta efter en partner som kunde coacha företagets chefer och ledare lokalt på deras eget språk.

- Att hitta en lämplig partner var inte helt okomplicerat. Några av cheferna i vår produktionsbaserade organisation kunde inte delta i utbildningar på engelska, så vi behövde en partner som kunde leverera utbildningen på deras modersmål.

Några potentiella samarbetspartners erbjöd sig att utbilda Walkis personal så de skulle kunna skapa egna, interna team som sköter ledarskapscoachingen, men ganska snabbt kom man fram till att detta inte var det bästa alternativet.

- Vi hade ett tydligt mål att nå ut med ett enhetligt budskap till alla våra ledare, så vi ville att den partner vi väljer skall kunna leverera samma coachinghelhet i alla våra verksamhetsländer. Detta för att minska risken för att budskapet sprids för långt mellan coachinggrupperna och nyanseras av de lokala kulturerna.

Till slut valdes Greenstep som utbildningspartner.

Greensteps förståelse för Walkens dagliga liv var övertygande

Walki och Greenstep bestämde sig för att tillsammans utforma en internationell coachinghelhet.

- Samarbetet med Greenstep var mycket smidigt från början. Vi kände att Greensteps kultur, värderingar och metoder var en bra "match" med vårt sätt att arbeta.

Liknande värderingar och praxis är dock inte en garanti för ett framgångsrikt partnerskap; ett genuint och effektivt partnerskap kräver också en djupare sympati för varandra.

- När vi planerade coachinghelheterna var det mycket viktigt att innehållet verkligen passade in i deltagarnas vardag. Greenstep hade omedelbart en god förståelse för vår vardag, våra behov, vårt språk och vad som är viktigt för oss som organisation. Detta var en bra utgångspunkt för att lyckas.

Ledarskapscoaching bidrar till att säkerställa att moderna krav följs

Ledarskapscoachingen utformades för 11 olika grupper i Finland, Belgien, Frankrike, Tyskland, Polen, Spanien och England och har redan haft över 130 deltagare. Coachingen inleddes med en pilotgrupp, vars erfarenheter och kommentarer användes för att slutföra det slutliga innehållet i utbildningshelheten.

- Vi ville att coachingen skulle vara deltagarorienterad och praktisk. Helheten utformades så att alla skulle kunna dra nytta av innehållet i sitt eget arbete, samtidigt som de stödde en gemensam inlärningsupplevelse genom egna erfarenheter och perspektiv. Coachingen passar både dem som är i början av sin karriär och dem som har längre erfarenhet av ledarskap.

Toni Hautakoski oli tyytyväinen esihenkilökoulutuksen tuloksiin.

Toni Hautakoski har varit nöjd med coachingen och säger att feedbacken också har varit positiv i hela organisationen.

- Jag har fått många förfrågningar om samarbetet kommer att fortsätta i framtiden. När jag har pratat med personalen har jag fått höra att ledarskapscoachingen har gett dem mycket inspiration för deras dagliga arbete som ledare och chef.

Enligt Hautakoski har samarbetet med Greenstep varit givande.

- Jag kan varmt rekommendera Greenstep i utvecklingen av ledarskapsarbetet. Vårt samarbete har varit framgångsrikt tack vare transparensen - vi har kunnat fokusera på våra behov och hur vi kan svara på dem, och vi har kunnat utveckla coachingen öppet utifrån responsen. Greensteps omfattande internationella nätverk har varit ovärderligt för vår framgång.

Walkis och Greensteps förberedande ledarskapscoaching och olika workshops kommer att fortsätta i framtiden i de olika länder där företaget har verksamhet. Hautakoski ser utvecklingen av ledarskapsarbetet som en ständigt pågående process som aldrig tar slut.

- Ingen blir någonsin färdig som ledare och det finns alltid utrymme för förbättringar. Tiderna förändras och man måste kunna förändra sitt eget agerande i takt med det. Om inte för annat så för att nya generationerna som kommer ut på arbetsmarknaden har sina egna idéer och förväntningar på sina föregångare och ledarskapsarbete.