Nya lagar och regler för företag 2023

Nya lagar och regler 2023

Nu har vi kommit en bit in i det nya året, och har du inte redan koll på de nya lagarna som börjat gälla är det hög tid nu. Varje år träder ett antal nya lagar och regler i kraft och vissa kan påverka dig och din verksamhet. Här får du en enkel överblick av vad som gäller för företag 2023.

Höjt traktamente och reseersättning

Från och med den 1 januari 2023 höjdes schablonbeloppen som får dras av för arbetsrelaterade resor med egen bil eller tjänstebil.

  • Om du reser med egen bil i arbetet höjs beloppet från 18,50 kr till 25 kr per mil.
  • Om du reser med tjänstebil höjs beloppet från 6,50 respektive 9,50 till 12 kr per mil. En bil som helt drivs på el fortsätter beloppet ligga på 9,50 kr per mil.

Skattesänkning för personer över 65 år

Regeringen har beslutat om en skattesänkning för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och fortsätter att arbeta. Sänkningen kommer att vara på cirka 1900 kr per år, med en maximal sänkning på 6000 kr per år.

Tillfällig lag för bolagsstämmor upphör

Under pandemin infördes en tillfällig lag för att minska smittspridning, som möjliggjorde för bolags- och föreningsstämmor att hållas digitalt, till exempel via Teams. Från och med 1 januari 2023 kommer denna tillfälliga lag att återkallas, och stämmorna kommer återigen att behöva hållas på den ort där företaget har sitt säte.

Tillfälligt sänkt drivmedelsskatt

Vi får en tillfälligt sänkt energiskatt på bensin och diesel. Sänkningen ligger på 80 öre per liter, och detta är räknat utifrån de skattesatser som skulle ha gällt från och med den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler.

Kollar man på den faktiska sänkningen jämfört med de skattesatser som gäller i december 2022 blir alltså mindre än 80 öre per liter.

Förstärkt skatteavdrag för grön teknik

Den 1 januari 2023 kommer det gröna avdraget, som är skatteavdrag för installation av grön teknik, att förstärkas. Subventioneringen för installation av solceller kommer att höjas från 15 procent till 20 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna. Denna lagändring gäller för installationer som betalats efter den 31 december 2022.

Nya basbelopp för representation

Under 2023 har schablonvärdet för kostförmån ökat.

Följande gäller under inkomstår 2023:

  • Fri frukost: 55 kr per dag
  • Fri lunch eller middag: 110 kr per dag
  • Helt fri kost (minst tre måltider): 275 kr per dag

Höjd skatt på tobak och alkohol

I år, 2023, kommer skatten på öl, vin och andra jästa drycker att höjas med cirka 5%. Skatten på sprit kommer också att höjas med 1%, medan skatten på tobak kommer att ökas ytterligare med 3%. Denna ändring gäller för alla produkter som betalats efter den 31 december 2022.

Ökade krav på arbetsgivare vid subventionerade anställningar

För att förhindra att oseriösa arbetsgivare tar emot bidrag eller stöd kommer kraven på arbetsgivare som ansöker om subventionerade anställningar eller tar emot praktikanter att skärpas och tydliggöras. Dessutom kommer regleringen för behandling av personuppgifter att ändras för att underlätta kontrollen av arbetsgivarnas verksamhet.

Rätt till betalkonto i fler banker

Svenska filialer till utländska banker kommer att tvingas att tillhandahålla konsumenter med grundläggande betalkonton. På så sätt kommer konsumenter att ha möjlighet att vända sig till fler banker för att öppna ett betalkonto.

Denna skyldighet som redan gäller för svenska banker, kommer nu också att gälla för svenska filialer till utländska banker. Finansinspektionen och Konsumentverket kommer att övervaka att svenska konsumenter som är kunder i filialer till utländska kreditinstitut, får sina tvister prövade i Allmänna reklamationsnämnden.