Independent Business Review

IBR - identifiera potentiella risker

En Independent Business Review (IBR) är en oberoende bedömning av företagets ekonomiska situation och framtidsutsikt, som görs på basen av företagets egna siffror och externa resurser. Rapporten används till exempel när en potentiell finansiär, t.ex. en investeringsbank eller riskkapitalbolag, skall göra ett kreditbeslut.

En IBR görs normalt då företag står inför en viss typ av problem, som finansiären inte vet hur man skall reagera på. Slutresultatet av en IBR kan till exempel avgöra om banken driver in sina fordringar eller fortsätter att hjälpa företaget. Banken har ofta en förhandsuppfattning om situationen, men ofta uppskattas även en utomståendes objektiva perspektiv. En analys av bankens kreditportfölj kan även kräva en oberoende bedömning av kundens ekonomiska situation. I vissa fall avgör en sådan bedömning hur banken väljer att förhålla sig till företaget i framtiden.

Investerare fokuserar ofta på andra saker hos företagskunden än vad finansiären gör. För finansiärer är hållbar skuldsättning viktigt, medan investerare är mer intresserade av värdetillväxt. Dessa två går naturligtvis hand i hand, men då rapporten görs är det viktigt att tänkta på vem rapporten skall presenteras till. I både fallen är fakta viktigare än uppskattningar.

Vår strategi är att inledningsvis göra en preliminär bedömning, och därefter analysera verksamhetsplanen ur ett finansiellt perspektiv. Vi utför scenarioanalyser och utvärderar olika alternativ.

Gedigen erfarenhet av IBR

På Greenstep utförs IBR:s av ekonomiexperter med gedigen erfarenhet av att hjälpa företag med ekonomiska utmaningar. Vi samlar ihop ett dedikerat och mångsidigt team med bakgrund i allt från redovisning till finansiering och analys.


Kontaka oss så hjälper vi ditt företag med IBR!