Rådgivningstjänster för offentlig finansiering

Vi hjälper våra kunder att hitta en lämplig finansieringskälla och ansöka om offentlig finansiering! Våra experter ser till att både ansökningsprocessen och rapporteringen sker smidigt från början till slut.

Ett företag kan ansöka om offentlig finansiering till exempel för utveckling av affärsverksamheten, strategisk planering, utveckling av företagets ledarskap eller produktutveckling. När man söker offentlig finansiering är det viktigt att redovisa målet för finansieringen, det vill säga vad pengarna skall användas till. Våra experter har arbetat med offentliga finansiärer under en lång tid, vilket gör att vi kan berätta vilken typ av finansiering som skulle gynna just ert företag. Vid valet av finansieringskälla fördjupar vi oss alltid i företagets verksamhet och vi sköter hela finansieringsprocessen, så att kunden kan fokusera på att utveckla verksamheten.

För att få finansiärernas förtroende krävs aktuell, korrekt och högkvalitativt framställd ekonomisk information. Därför kan det löna sig att utnyttja en ekonomiexperts spetskunskap för att öka chanserna att få ett positivt finansieringsbeslut. Ifall man blir beviljad finansiering, måste dess användning rapporteras enligt överenskomna principer och föreskrifter. Det betyder att man inom företagets redovisning måste använda noggrant planerad projektredovisning, som sedan fungerar som bas för rapporterna. Ifall ert företag också har behov av högkvalitativ redovisning, rekommenderar vi att bekanta er med våra redovisningstjänster.

När man tar emot offentlig finansiering skapas automatiskt även ett nytt element till revisionen. Som partner kan vi fungera som revisorns kontaktperson vid kontroll av slutrapporten. Förutom ovannämnda faktorer kan våra experter även representera ert företag i andra ekonomirelaterade ärenden genom hela finansieringsprojektet.

Tjänsten innehåller till exempel:

  • En djupdykning i företagets verksamhet och ekonomistruktur
  • Sökande av den mest lämpliga finansiella instansen och skapande av finansieringsplan
  • Upprättande av ansökan tillsammans med företagsledningen
  • Rapportering vid förändringssituationer samt mellanrapporter och slutrapportering till den instans som beviljat finansiering
  • Vägledning vid projektets redovisning
  • Att fungera som revisorns kontaktperson