Vid ett företagsförvärv är det viktigt för köparen att känna till personalens styrkor och svagheter, medan säljaren i sin tur vill försäkra en så bra arbetsplats som möjligt åt sina anställda. HR DD:n, som skapas i samband med en Due Diligence-rapport, möjliggör en lyckad affär även ur HR-synvinkel och underlättar personalens integrering med den nya arbetsmiljön.

Oavsett om det är aktier eller affärsverksamheten som är målet med företagsförvärvet kommer det att påverka båda parternas personal. Ofta kan det vara personalen som är den faktor som gjort målföretaget extra intressant. Efter ett företagsförvärv kan företaget hamna i en situation, där man snabbt måste få i gång den nya verksamheten. Detta gör att en oplanerad integrationsprocess för personalen lätt kan skapa problem. Personalens integrering behöver tas i beaktande i företagsaffärens olika faser, för att man skall lyckas så bra som möjligt.

Med hjälp av en HR Due Diligence-utredning hjälper vi kunden att identifiera risker och möjliga fallgropar - men också styrkor och de positiva möjligheterna som företagsförvärvet för med sig. HR DD upprättas oftast i samband med den ekonomiska Due Diligence-rapporten. Den information man fått genom utredningen används vid affärs- och investeringsförhandlingar, vid upprättandet av kontrakt och vid fastställandet av försäljningspriset. HR DD skall alltså ses som en del av Due Diligence-helheten tillsammans med den finansiella och juridiska delen.

HR DD innehåller bland annat:

  • En vass beskrivning av bolagets förvaltningsmodell
  • Kultur samt arbetssätt
  • Personalens hälsa och humankapital
  • Allmän översikt av statusen för lagstadgade arbetsgivarskyldigheter (i Sverige)

Om de ovannämnda faktorerna ignoreras under företagsköpet, kan de orsaka tråkiga överraskningar i ett senare skede. Förutom att en färdig HR DD innehåller en bedömning av arbetsrättsliga och strategiska HR-faktorer, får kunden även en prioriterad utvecklingslista med verktyg för att kunna genomföra förändringar.

Vi upprättar inte bara en DD-rapport, utan vi planerar en kontrollerad förändring tillsammans med kunden. Vi hjälper till att prioritera de operativa och strategiska HR-funktioner som kräver åtgärder och hjälper även till att förverkliga förändringarna.

Är ett företagsköp aktuellt? Kontakta oss!