Har du en HR-relaterad fråga som du snabbt vill få svar på?

Vi öppnade HR HelpDesk-tjänsten som ett alternativ för våra kontinuerliga och projektbaserade HR-tjänster. HR HelpDesk fungerar som ett verktyg för kortare frågor som snabbt kräver svar. HR HelpDesk hjälper alla - även företag som inte har ett ekonomi-, redovisnings- eller HR-avtal med Greenstep. HR-serviceteamet försöker svara på frågor inom 24 timmar. Om vi inte kan svara på frågan inom utsatt tid är vi oberoende i kontakt med kunden inom 24 timmar för att få tilläggsinformation. Ärendet går dock alltid framåt inom 24 timmar.

De vanligaste frågorna vi får till HR helpdesk gäller anställningsförhållanden, såsom tolkning av kollektivavtal, semesterlagen, anställningsförmåner, arbetstider, resepolicy, sjukfrånvaro, försäkringar, pensionsfrågor samt frågor kring arbetshälsa. Dessutom arbetar HR HelpDesk med mer utmanande juridiska frågor, såsom medarbetarskydd, arbetsrätt, uppsägningar samt med varningspraxis.