Utveckling av ledningen

Stöd åt ledningen i förändringssituationer och dagliga utmaningar

Lednings- och chefsarbete är tidskrävande. Det har en direkt påverkan på medarbetarnas engagemang, motivation, prestation och hälsa. Därför är det viktigt att personer i ledarroller inom företaget har tillräcklig hög kompetens samt rätt verktyg och stöd för att framgångsrikt lyckas med sin uppgift. Det är även viktigt att ta hand om dessa personers hälsa och välbefinnande, eftersom de ofta har olika typer av förväntningar på sig.

Tillväxt kännetecknas av kontinuerlig utveckling inom olika områden, vilket också gäller lednings- och chefsarbetet. För att skapa en uppfattning om hur man vill att organisationens struktur och arbetsmodeller skall se ut i framtiden är det bra att utgå från ledningsgruppen och deras arbete. Och detta handlar inte bara om själva ledarskapet, utan också ledningsgruppens eget arbete; det vill säga hur möten, beslut och kommunikation sköts.

Även om en självstyrd och platt organisation är vanligt idag, finns det förstås alltid strukturer inom en organisation. Någon, en individ eller grupp, tar beslut - vilket betyder att det inom företaget behöver finnas någon typ av ledarskapsmodell. Oavsett hur organisationsstrukturen ser ut så kommer modellen att påverka ledarskapet, kommunikationen och även målsättningarna och belöningssystemen. Att förstå denna helhet och se situationen utanför "ledningsbubblan" är ett viktigt första steg i utvecklingsprocessen.

Nästa steg är att involvera alla, genom självledarskap och/eller ledarskapsarbete. Alla har ett ansvar för kulturen och företagets gemensamma framgång. Med hjälp av gemensamma rutiner, tydlig kommunikation och klara målsättningar kan man försäkra en jämlik medarbetarupplevelse. Man brukar säga att kulturen äter strategier till frukost - och varumärken till lunch. Därför är det enormt viktigt att vara medveten om hur medarbetarupplevelsen påverkar kundupplevelsen. Medarbetarupplevelsen påverkas i allt högre grad av kulturen än av vad som står skrivet i företagets praxis - det vill säga av hur man behandlar varandra, leder företaget, kommunicerar och informerar medarbetarna om deras roll och uppgifter inom företaget.

Våra HR-konsulter kan hjälpa ledningen bland annat med följande:

 • Utveckling av ledarskapsmodellen samt intern kommunikation,
 • Utveckling av ledarskapskulturen,
 • Kulturrelaterade ledarskapsprinciper,
 • Ledningsgruppens möten (agenda, cykler, kommunikation)
 • Organisationsplanering och genomförande av organisationsförändringar,
 • En produktiv HR-organisation – hur kan HR-aktiviteterna genomföras så produktivt och effektivt som möjligt?
 • Styrelse- och ledningsrapportering: relevanta HR-nyckeltal och mätinstrument
 • Strategi som en del av det dagliga ledarskapsarbetet
 • Ledning och utveckling av arbetshälsa som helhet
 • Stöd vid förändringssituationer och utmanande situationer
 • Belöningssystem- och modeller samt options- och ägandemodeller (i samarbete med våra CFO-experter)