Strategisk HR

Kultur och strategi i balans

Vi tror att kulturen äter strategier till frukost. Men vad betyder det här i praktiken? Hur kan vi försäkra att kulturen och strategin stöder varandra? Strategisk HR handlar om de rutiner, processer, ledarskapsmodeller och den kommunikation genom vilka den önskade strategin genomförs och förverkligas. Med andra ord innebär strategisk HR att bygga upp och utveckla en organisationskultur.

Vi skapar konkreta tillvägagångssätt och riktlinjer:

För att kunna utveckla eller leda kulturen, måste kulturen först identifieras och definieras. Våra HR-konsulter har omfattande erfarenhet från att både identifiera och utveckla organisationskulturer och kan därför erbjuda värdefullt stöd åt ledningen och personalen. Som utomstående kan vi inte förändra en organisationskultur, men vi kan underlätta processen och erbjuda nya, moderna arbetssätt, HR- och ledarskapsmodeller och verktyg för att kunna uppnå ett framgångsrikt resultat. Vi kan implementera strategisk HR och utvecklingsprojekt inom organisationskultur åt tillväxtföretag i olika storlekar och branscher.