Medarbetarupplevelse

Skulle ni vilja att medarbetarna i er organisation var ännu mer lojala?

Medarbetarupplevelsen och dess utveckling förknippas starkt med organisationskulturen, det vill säga företagets värden, verksamhetsprinciper, ledarskap och kommunikation.

Målet med projektet att utveckla medarbetarupplevelsen är att identifiera hur, var och när arbetsgivaren kan erbjuda mervärde åt sina medarbetare och på det här sättet försäkra lojala medarbetare och tillväxt för företaget. Centralt i projektet är arbetsgivarlöftet (EVP, Employer Value Proposition), som berättar:

  • vad medarbetarna får i utbyte för sina arbetsinsatser
  • varför en medarbetare väljer företaget
  • relationen mellan arbetsgivare och medarbetare

Som resultat av medarbetarupplevelsens utvecklingsprojekt skapar vi ett arbetsgivarlöfte åt företaget och gör upp en konkret plan för hur medarbetarupplevelsen leds genom hela arbetsförhållandet.

En inspirerande medarbetarupplevelse tar sig uttryck i en kvalitativ kundupplevelse och påverkar positivt på företagets resultat och lönsamhet. Företag som satsar på medarbetarupplevelsen har enligt undersökningar en lojalare personal och genom det även en högre lönsamhet än jämförelseföretag.