Rekrytering av ekonomi- och HR-experter

En lyckad rekrytering är en långsiktig lösning som bidrar till företagets tillväxt samtidigt som medarbetaren får en chans att utvecklas i en arbetsgemenskap.

Om man vill att rekryteringen skall stödja företagets strategi krävs noggrann planering och identifiering av rätt kunskapsbehov. En rekryteringsprocess som bottnar i företagets kultur garanterar att rätt personer matchas med rätt jobbuppgifter. Vid planering av rekryteringar beaktar vi såväl kundens mål, visioner och kultur som kunskapsbehov hos den sökande. Rekryteringsprocessen är människonära för att försäkra en så bra rekryteringsupplevelse som möjligt.

En av våra HR-konsulter ansvarar för rekryteringen och vid behov tar vi även hjälp av våra CFO-konsulter. Vi har en unik branschkunskap när det kommer till att rekrytera experter inom ekonomiadministration, ekonomiledning och HR - och därför ser vi också till att utnyttja vårt omfattande nätverk av experter när vi söker rätt person till dessa roller. Vårt tillvägagångssätt är flexibelt och vi kan smidigt utföra rekryteringar enligt den tidsplan vi kommit överens om. Vi ser våra rekryteringsprojekt som mer än ett engångsprojekt och målet är alltid att samtidigt kunna hjälpa till att utveckla ert företags rekryteringsprocesser och -kunskap.

I rekryteringsprocessen hjälper vi att:

  • Göra upp en rekryteringsplan - vi bekantar oss noggrant med rollen i fråga, arbetsmiljön, organisationskulturen samt företagets värden
  • Skapa en lockande och tydlig arbetsplatsannons
  • Tillsammans med kunden välja rätt rekryteringskanaler - vid behov använder vi direktrekrytering och våra egna nätverk
  • Konfidentiellt hantera inkomna ansökningar
  • Välja ut de mest lämpliga kandidaterna
  • Utföra välplanerade och förberedda intervjuer
  • Kontrollera uppgifter och rekommendationer
  • Stödja kunden i urvalsprocessen
  • Kommunicera professionellt och på ett sätt som förbättrar arbetsgivarvarumärket under hela processen
  • Utveckla rekryteringsprocessen och -kunskapen