Utvecklingssamtal

Enligt undersökningar* lämnar anställda ett företag av följande orsaker: 45% upplever att de inte blir sedda/hörda, 31% upplever brister i ledarskapet och 35% upplever att det finns hinder för att kunna avancera inom företaget. Även utvecklingsmöjligheter lyfts fram som en central orsak.

Målet med utvecklingssamtal

Målet med utvecklingssamtal är att identifiera den anställdes motivation, styrkor och utvecklingspunkter - samt att skapa en gemensam syn på vart man är på väg och hur man når fram dit. Processen skapas och implementeras i organisationen genom ett samarbete mellan ledningen och cheferna. En av Greensteps HR-konsulter ansvarar för genomförandet av processen och som metoder används bland annat Kick Off, workshops och diskussioner. Kick Off och workshopparna hålls enligt överenskommelse hos kunden eller på distans. Vid förberedelsen av workshopparna använder Greenstep material som kunden skickat på förhand.

Ett lyckat utvecklingssamtal:

  • säger något om medarbetarens motivation,
  • hjälper till att identifiera teamets styrkor och utvecklingspotential,
  • ger medarbetaren en bild om framtiden och skapar ett band till företaget
  • utvecklar företaget i sin helhet, när man lyckas utveckla både individen och teamet.

Varför behövs utvecklingssamtal?

  • En kontinuerlig utveckling är en förutsättning för framgång för vilket företag som helst. Företaget utvecklas när dess medarbetare utvecklas.
  • En motiverad medarbetare betjänar kunder bättre och upprätthåller därmed ett förtroende mellan kunden och företaget. En lojal kund är ofta en lönsam kund.

Inom företag som har en fungerande process för utvecklingssamtal:

  • når man bättre resultat med lojala kunder,
  • vet de anställda vilken roll de har inom företaget och agerar enligt företagets värden och
  • är de anställda mer motiverade och lojala och företagets personalomsättning minskar.