Slipp spara papperskvitton – nytt lagförslag träder i kraft i juli 2024

Lasse Bezala koneella

Den 1 juli 2024 träder en ny lag i kraft som innebär att företag ska slippa spara papperskvitton som har sparats digitalt. Här går vi igenom vad förändringen innebär och vilka möjligheter det ger.

Artikeln är uppdaterad den 23.5, efter att förslaget har blivit godkänt av riksdagen.

Enligt regeringen lades förslaget till förändringen fram för att sänka företagens kostnader och öka deras konkurrenskraft. Eftersom det är möjligt att spara kvitton i digitalt format kan regelbördan för företag därmed minskas.

Regeringen uppskattar att regelförändringen kommer att kunna sänkna företagens kostnader med 3,9 miljarder kronor per år.

Så länge måste papperskvitton sparas idag

Enligt nuvarande regler måste företag spara papperskvitton i tre år från utgången av det aktuella räkenskapsåret – även om kvittot har sparats digitalt. Det gäller även pappersfakturor och annat pappersmaterial med räkenskapsinformation.

Om papperskvittot inte har sparats digitalt måste det sparas i 7 år från utgången av det aktuella räkenskapsåret.

Detta händer när förslaget blivit godkänt

Det lagförslag som riksdagen nu har godkänt innebär att papperskvitton ska kunna slängas så snart de har sparats digitalt. Hanteringen av kvitton kommer alltså att förenklas och bli mycket mer kostnadseffektivt.

De nya reglerna kommer att gälla från den 1 juli 2024 och kommer enligt Greensteps Accounting Coach Therese Ohlander innebära en efterlängtad förändring inom redovisningsbranschen.

- Denna lagförändring är något som varit efterfrågat i branschen under många år. Att det nu kommer en förändring som möjliggör avlastning av arkivering och minskad hantering av fysiska papperskopior är ett första steg för att anpassa redovisningsbranschens lagar och regler till det moderna och digitaliserade arbetssätt som redan har krävs av branschen under lång tid. Det finns fler steg att ta för att regelverken ska komma ikapp redovisningsbranschens snabba utveckling, men detta lagförslag är ett fantastiskt steg framåt och ett tecken på att vi rör oss i rätt riktning, säger Therese.

Kvittohantering kan digitaliseras fullt ut

Många av våra kunder använder appen Bezala för kvittohantering, vilket innebär att stora delar av hanteringen digitaliseras och automatiseras. Med den nya lagen kommer hanteringen kunna digitaliseras fullt ut. Goda nyheter för alla som hanterar och kvitton och reseräkningar!

Läs mer om hur du kan förenkla bokföringen med digital kvittohantering!