Greenstep Academy hjälpte Rädda Barnen att höja kompetensen hos sina chefer

Screenshot 2024 02 28 133212

Med anledning av de förändringar som skett i organisationen sökte Rädda Barnen, Finland, från början en lämplig partner för att utbilda sin personal. Nu, efter flera år av lyckat samarbete, tror Rädda Barnens HR-expert Johanna Peltomaa att Greenstep-partnerskapet kommer att fortsätta långt in i framtiden.

Rädda Barnen är världens ledande oberoende barnorganisation och expert på barnskydd. Organisationen arbetar för att främja barns rättigheter i över 100 länder med över 100 års erfarenhet.

Organisationen har som central uppgift att globalt säkerställa varje barns rätt till liv, skydd, lärande och delaktighet. Som stöd för denna uppgift har Rädda Barnen valt Greenstep Academy som sin partner.

Som en del av partnerskapet mellan organisationerna genomförde Greenstep Academy förra året en serie ledarskapsutbildningar åt Rädda Barnen, som var utformade för att möta organisationens nya behov.

"Greenstep valdes som samarbetspartner för ledarskapsutbildningen för år 2023 eftersom de kunde svara på våra behov och önskemål på ett omfattande sätt, och anpassa sig till organisationens situation. Bekantskapen med Greenstep från tidigare påverkade också valet, Greenstep hade redan genomfört en utbildning för Rädda Barnen året innan. Och innan vi anställde en permanent HR-chef, erbjöd Greenstep oss en HR-chef som en konsulttjänst", säger HR-experten Johanna Peltomaa, som planerade utbildningsserien tillsammans med HR-chefen och Greenstep Academys Heli Häyrynen.


Bakom en framgångsrik utbildning ligger förmågan att producera relevant innehåll

En arbetsplats som erbjuder högkvalitativ utbildning och utvecklingsmöjligheter lockar ofta fler kompetenta sökande. Särskilt för chefer är det bra att kontinuerligt bygga på sin verktygslåda och utveckla sitt ledarskap.

"Den viktigaste faktorn för en framgångsrik utbildning är en kunnig coach. Hen måste kunna ge deltagarna nya verktyg och samtidigt göra utbildningen lättillgänglig. Samma coach höll alla utbildningar, så det uppstod ett starkt förtroende mellan oss. Detta är viktigt för att främja effektivt deltagande och uppmärksam diskussion", säger Johanna Peltomaa.

Rädda Barnen ville ha juridisk kunskap i utbildningarna, samt särskild uppmärksamhet på utmaningarna för chefer som går från att vara medarbetare till att bli chefer.

"Heli Häyrynen är en bekant och pålitlig coach som passar in i gruppen som person. Hon har också fantastisk kunskap och kompetens. Heli är en person som vem som helst kan säga vad som helst till, och vara helt sig själv", säger Johanna Peltomaa.

SDI-analysen hjälper till att förstå ens egen och andras beteende

Greenstep genomförde också SDI-analysen som en del av utbildningen. SDI-analysen (Strenght Deployment Inventory) berättar om en persons motivatorer och styrkor på arbetsplatsen och hjälper till att ge en djupare förståelse för människors kommunikation.

"SDI-analysen har tagits emot med stort intresse. Analysen får en att reflektera över sin egen kommunikation och arbetsmetoder också från en annan synvinkel. SDI-analysen ger mycket och det är bra att påminna chefer att återvända till den med jämna mellanrum. Nu vill vissa chefer också genomföra analysen i sina egna team", säger Peltomaa.

"Att förstå vilken typ av person man själv är och vilka olika beteendemönster eller motivationsfaktorer andra har hjälper till med arbete och teamarbete", tillägger hon.

Viljan att hjälpa och påverka förenar anställda på Rädda Barnen

Rädda Barnen gör viktigt arbete genom att erbjuda icke-vinstdrivande barnskyddstjänster till välfärdsområden samt experttjänster till socialvård och barnskyddsproffs.

"Trenden inom branschen är att det är svårt att rekrytera anställda till vissa positioner, så vi vill stödja våra befintliga chefer så mycket som möjligt. De spelar en stor roll i hur anställda upplever Rädda Barnen som arbetsgivare och arbetsplats", säger Peltomaa om situationen.

"De personer som söker sig till oss har starka värderingar kring barns rättigheter och deras uppfyllande, viljan att hjälpa och påverka. Detta förenar alla våra anställda", tillägger hon.