Sänkt skatt på lön, pension och flyg övervägs

Muutokset verotuksess 2023

Under måndagen den 22.4 skickade Finansdepartementet ut en rad skatteförslag för synpunkter inför statsbudgeten för 2025. Förslagen fokuserar bland annat på att stötta hushållen.

Förslagen innebär ett förstärkt jobbskatteavdrag för 8.1 miljarder, vilket innebär i snitt 1 900 kr lägre skatt per år för dem som omfattas. För de som fyllt 66 före årsskiftet föreslås ett förhöjt grundavdrag för 1.1 miljarder, vilket innebär i snitt 1 100 kr i lägre skatt för dem med pensions- eller arbetsinkomster.

Dessutom föreslås flygskatten att sänkas med 39 till 259 kr per person, att fler ska omfattas av expertskatt, att för företag utvidga det så kallade växa-stödet och att slopa indexeringen av energiskatt på el permanent.

I pressmeddelandet uppges att förslagen kommer ligga till grund för budgetförhandlingar i höst, men att det inte är säkert att samtliga skatteåtgärder kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2025. Utan det beror på det ekonomiska läget, reformutrymmet och finansieringsbehovet samt de överläggningar som förs i det slutliga arbetet med höstbudgeten.