Finance Project Manager

Borde era ekonomisystem uppdateras, men projektet framskrider inte helt som önskat? Greensteps erfarna projektledare hjälper ert företag att slutföra projekten enligt en överenskommen tidtabell, samt att få bästa möjliga avkastning på inversteringarna!

Ur framgånssynvinkel är det viktigt att kritiska projekt inom organisationen sköts med ledning av en sakkunnig och motiverad projektledare - med ekonomiprofil! Ett dåligt genomfört ekonomiprojekt leder ofta till mer invecklade och mindre effektiva processer. Greenstep erbjuder sakkunniga och erfarna projektledare åt både stora och små företag som behöver hjälp med att genomföra utvecklingsprojekt effektivt och enligt överenskommen tidtabell. Vi är djupt engagerade i alla våra projekt och hjälper till under projektets alla faser; från noggrann planering till önskat slutresultat.

Från definition av mål till tydlig projektplan

Vi hjälper ert företag att identifiera utvecklingsbehov inom ekonomiadministrationen, samt att skapa både kort- och långsiktiga utvecklingsplaner. Utgångspunkten ligger i att förstå företagets verksamhetsmiljö och strategiska mål - och baserat på dessa flexibelt skapa en ekonomiadministration som passar in i företagskulturen.

När alla har en tydlig uppfattning om målen är det lättare att avgränsa utvecklingsplanens olika projekt och driva dem framåt. Vi hjälper även till att göra upp en optimal budget för projektet, där både pengar och andra nödvändiga resurser beaktas. Projektets olika uppgifter och tidtabeller finns tydligt uppsatta i en detaljerad plan och vi skapar även indikatorer som mäter projektets framgång. Våra experter hjälper även till att identifiera möjliga risker med projektet, samt försäker att riskerna regelbundet följs upp.

Effektiv hantering av projektet

Våra kunniga projektledare styr systematiskt projektet framåt, för att undvika ineffektivitet och förseningar orsakat av brist på fungerande koordinering. Medlemmarna i projektteamet tilldelas olika uppgifter på basen av sina styrkor. För att projektet skall lyckas så bra som möjligt är det även viktigt med öppen kommunikation - alla inblandade bör ha koll på läget och hållas uppdaterade om möjliga utmaningar som uppkommer under projektets gång. Våra projektledare följer aktivt upp projektet mot de uppsatta målen, för att försäkra att kvaliteten och tidtabellerna hålls.

Våra projektledare försäkrar även att personalen förbinder sig till de nya processerna och förstår de fördelar de medför - och framför allt att de behärskar dem i praktiken. Med hjälp av våra långa och gedigna erfarenhet av ekonomiadministration ser vi även till att de nya systemen och processerna skapar korrekt information ur intern och extern redovisningssynvinkel, samt att informationen uppfyller revisionskraven.

Projektets avslutande

När ett projekt är klart och man kan konstatera att de uppsatta målen är nådda, är det viktigt att dokumentera hur projektet framskred. Projektet bör granskas utgående från t.ex. hur man lyckats hålla kvalitetskrav, tidtabell och budget. En tydlig och öppen feedback från alla inblandade hjälper även att identifiera idéer för vidareutveckling och att effektivera arbetet i framtida projekt. Greensteps projektledare skapar sedan en omfattande slutrapport som innehåller en uppskattning på genomförandet av projektet och där man även listar kommande utvecklingsbehov.