9 skäl att välja Greenstep som partner för NetSuite-redovisning i över 100 länder

Greenstep netsuite kumppani

På Greenstep har vi genomfört hundratals NetSuite-implementeringar i ett flertal länder och inom många olika branscher. Vi implementerar NetSuites redovisning och andra funktioner på ett högkvalitativt sätt centraliserat från Sverige och Finland - naturligtvis med hänsyn till lokala, kundspecifika behov.
Här är nio anledningar till varför så många företag har valt Greenstep som sin partner för internationell NetSuite-implementering och -redovisning.

1. Centraliserade tjänster från Sverige till över 100 länder

Även om ni har dotterbolag över hela världen kan ert företags CFO eller annan nyckelperson få tillgång till ekonomistyrningsstjänster centraliserat från Sverige med hjälp av NetSuite. Ni behöver inte ha kontakt med flera lokala partners, allt sköts av en partner; Greenstep.

2. Samma team hos kunden under hela livscykeln

Vi skapar alltid specifika, skräddarsydda team åt våra kunder. På så sätt vet våra kunder vem som ansvarar för deras ärenden och det sker inga oväntade byten av kontaktperson.

Denna kontinuitet gör samarbetet enklare, eftersom kunden inte behöver förklara bakgrundsinformation och specialarrangemang för olika personer om och om igen.

3. Kompletterande tjänster och funktioner till NetSuite

Vi har själva utvecklat ett antal lösningar och tjänster som kompletterar NetSuite, t.ex:

  • Bezala för hantering av reseutlägg och andra privata utlägg
  • BI Book för att stödja rapportering
  • Finance.Rocks, ett AI-baserat redovisningsverktyg som möjliggör automatiserat val av kostnadskonto på inkommande inköpsfakturor.

Med hjälp av Greenstep får ert företag tillgång till flera extrafunktioner utöver NetSuite-implementering och redovisning.

Så här kommenterar till exempel teknikföretaget Frosmo samarbetet med oss:

”Greenstep har ett mycket brett utbud av tjänster som vi använder på ett målinriktat sätt. De har alltid gett oss kundspecifik service som passar vår verksamhet. Med Greenstep kan vi lita på att de ser till att saker går framåt enligt överenskommelse, men de är också flexibla när det behövs.”

4. Mer än bara en systemleverantör

Många företag sköter endast implementering av NetSuite, men Greensteps styrka är den omfattande professionella expertisen inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Samarbetet med oss slutar därför inte efter implementeringen av systemet, utan vi fungerar som en outsourcad partner inom de områden där ytterligare praktisk hjälp och support behövs.

Själva implementeringen av NetSuite är också ett stort projekt som ofta kräver mycket tid från kundföretagets ekonomichef. Det kan därför bli en utmanande ekvation att hantera implementeringsprojektet samtidigt som man sköter de dagliga ekonomistyrningssuppgifterna.

Vi kan då hjälpa till genom våra interimstjänster. De dagliga business controller-uppgifterna kan tillfälligt outsourcas till Greenstep, vilket frigör viktiga resurser för NetSuite-projektet.

5. Svenskspråkigt team och support

Även om engelska håller på att bli arbetsspråket på många företag är det ofta lättare att få saker gjorda på sitt modersmål. På Greenstep finns global support tillgänglig på både svenska och finska.

6. Säkerheten hos ett stort företag

Vi är redan mer än 700 personer på Greenstep, och mer än 50 NetSuite-experter. Våra kunder gynnas av den trygghet som ett stort företag ger: i händelse av sjukdom eller personalomsättning har vi snabbt back up till förfogande.

Eftersom vi tilldelar våra kunder ett eget NetSuite-team känner potentiella ersättare också kunden, och samarbete behöver aldrig börja från noll.

7. Anpassning av NetSuite

NetSuite är ett enormt ekosystem och det är ett av systemets styrkor. Men ur en ny användares perspektiv finns det mycket att välja mellan och det kan vara svårt att bedöma vilka funktioner som är väsentliga för det egna företaget. Vi hjälper till med implementering, anpassning och skapande av processer i NetSuite.

8. Kundnöjdhet i toppklass

Vi har arbetat hårt för att upprätthålla en hög nivå av kundnöjdhet. Enligt vår senaste undersökning ökade vår kundnöjdhet och kunderna gav oss ett genomsnittligt betyg på 3,4 av 4.

9. En flexibel och lösningsorienterad partner

Tryggheten i Greensteps stora team är inte lika med stelheten i en stor organisation - tvärtom. Det är viktigt för oss att vara flexibla för våra kunders skull.

Om det uppstår problem eller om något går snett i implementeringen av NetSuite är vi redo att lösa problemen och göra korrigeringar. Vi lämnar inte våra kunder ensamma i utmanande situationer.


Sammanfattning: Centraliserad NetSuite-redovisning underlättar hanteringen i flera länder

När ett företag etablerar dotterbolag i olika länder blir hanteringen besvärlig om man väljer olika samarbetspartners i varje land - även om man inte får glömma specifika, lokala krav.

Det är därför Greenstep erbjuder dig centraliserad, svenskspråkig redovisning och ekonomisk styrning i flera länder, med hjälp av högkvalitativa NetSuite.

Vad säger våra kunder om vårt internationella NetSuite-partnerskap? Läs historien om teknikföretaget Frosmo här.

💻 Eller läs mer om vår internationella NetSuite-resa här och kontakta oss.