BI Book samlar alla era system i ett enda rapporteringsverktyg

Antti Juha greenstep bi book

Har ni någon gång räknat ut hur mycket tid det går åt att skapa olika rapporter? Tänk om ni kunde slippa detta rapporteringsarbete och i stället ha tillgång till färdiga, dynamiska rapporter?

Med hjälp av Power BI kan data hämtas från olika system och kombineras till rapporter enligt era behov. Kopplingen mellan Power BI och olika system sker genom integrationer. För att kunna ta i bruk och anpassa BI Book till olika system behöver man ofta ta hjälp av en BI-konsult, skaffa Power BI-licenser samt upprätta ett datalager. Vi skapade BI Book för att underlätta kundens rapporteringsarbete och göra integrationerna mellan Power BI och olika system mer kostnadseffektiva.

BI Book skapar automatiskt Power BI-rapporter åt er genom att samla rapporter från alla era system och presentera dem i en enda presentationsportal. Detta betyder alltså att ni slipper att använda olika rapporteringsplattformer, samt att ni enkelt kan redigera och dela de färdiga rapporterna med andra. Med BI Book skaffar vi också Power BI-licenser åt er och skapar ett datalager där all data från er verksamhet ordnas och lagras för effektiv rapportering. Det är möjligt att implementera BI Book i ett flertal olika ekonomi-, ERP-, CRM-, HR-, konsoliderings- och marknadsföringssystem - nedan presenterar vi några av dem.

BI Book och ekonomisystem

Ekonomisystem producerar omfattande data på basen av transaktioner. Med hjälp av BI Book sparar ni tid och besvär genom att automatisera rapporteringen av de ekonomiska nyckeltalen. Genom att använda BI Book kan ni även försäkra att ekonomirapporteringen stämmer överens med redovisningen och ledningsrapporteringen. Det är även möjligt att anpassa BI Book-rapporteringsunderlaget till olika målgrupper.

BI Book gör det möjligt att granska omsättningen och resultatet rullande eller kumulativt, och ni kan även jämföra omsättningen under starka säsongsvariationer. Förutom det kan ni också jämföra omsättning och lönsamhet organiskt mellan olika dimensioner. Det är också möjligt att följa upp förändringar i affärsverksamheten under en viss period genom att granska enskilda händelser på transaktionsnivå. På BI Books hemsida kan ni läsa mer om olika systemspecifika integrationer. BI Book kan integreras med bland annat Fortnox, Lemonsoft, Procountor och QuickBooks.

BI Book och ERP-system

ERP-system används för att planera och styra den dagliga affärsverksamheten. Med hjälp av ett fungerande ERP-system kan man effektivt följa med verksamheten på övergripande nivå - men också på detaljnivå. Med andra ord kan ni följa upp bland annat genomförd arbetsmängd, utnyttjandegrad samt planera för framtida resursbehov.

Genom att använda BI Book som ett uppföljningsverktyg för verksamhetsstyrningen kan ni effektivt visualisera affärssystemets data, identifiera möjliga flaskhalsar samt följa upp utveckling och framgång. På BI Books hemsida kan ni läsa mer om olika systemspecifika integrationer. BI Book kan integreras med bland annat följande affärssystem: Business Central, NetSuite och Odoo.

BI Book och HR- och lönesystem

Genom att integrera BI Book med HR- och lönesystem kan ni enklare automatisera uppföljningen av de viktigaste HR-siffrorna, så som förändring i personalmängd, personalomsättning, medellängd på arbetsförhållande samt löneutveckling. I BI Book kan dessa HR-nyckeltal även kombineras och analyseras tillsammans med andra nyckeltal, t.ex. de ekonomiska på ett lättöverskådligt sätt. På BI Books hemsida kan ni läsa mer om olika systemspecifika integrationer. BI Book kan integreras med bland annat Mepco och Sympa.

BI Book och CRM-system

BI Book automatiserar CRM-rapporteringen, vilket gör det enklare att följa upp och utveckla försäljningen. BI Book gör det möjligt att t.ex. följa upp enskilda säljares utveckling, kontaktmängd, värdet av gjorda affärer samt orsaker till förlorade affärer. BI Book erbjuder också värdefull information om försäljningens totalvärde och klargör vilka åtgärder man borde satsa på i framtiden. På BI Books hemsida kan ni läsa mer om olika systemspecifika integrationer. BI Book kan integreras med bland annat Pipedrive och Hubspot.

BI Book och e-handelsplattformer

Webbutiker samlar in data om bland annat besökare och beställningar. BI Book kan förenkla hanteringen av dessa uppgifter på flera sätt. Ett bra exempel på detta är att data från den dagliga försäljningen automatiskt flyttas från PayPal till bokföringssystemet. Dessa typer av systemintegrationer är behändiga och sparar tid. Det är möjligt att integrera BI Book med bland annat WooCommerce, Shopify och PayPal.

BI Book och konsolideringssystem

Med hjälp av BI Book automatiserar ni effektivt hela koncernrapporteringen i en enda plattform. BI Book gör det möjligt att djupdyka i all data, och ni kan också enkelt jämföra till exempel omsättningen och lönsamheten mellan olika dimensioner inom koncernen (t.ex. produktlinjer, städer). På BI Books hemsida kan ni läsa mer om olika systemspecifika integrationer. BI Book kan integreras med bland annat FPM och AARO.

Läs mer om BI Book!