Effektiv NetSuite-rapportering med hjälp av Power BI

Netsuite Power BI 2

NetSuite är ett av de bästa systemen på ERP-marknaden, bland annat eftersom det gör det möjligt att smidigt slå samman verksamhetens alla funktioner i en enda affärsplattform. För att kunna utnyttja NetSuites fulla potential behöver den stora mängd data som produceras i systemet bearbetas till en form som är lätt att analysera och förstå. Därför integrerar majoriteten av företagen NetSuite med något BI-verktyg.

Att integrera t.ex. Power BI med NetSuite ger många fördelar, bland annat möjligheten att mångsidigt visualisera data, skapa mätvärden för företagets behov samt fatta beslut baserat på aktuell information.

För att implementera ett BI-verktyg krävs dock kodningskunskaper. Man behöver också skapa och underhålla ett eget datalager, skapa rapportmallar samt skaffa nödvändiga licenser för att kunna använda BI-verktyget. Med hjälp av rapporteringsverktyget BI Book slipper användaren dock dessa dyra och tidskrävande åtgärder och kan i stället enkelt ansluta NetSuite till Power BI på bara några minuter.

6 anledningar att integrera NetSuite med Power BI med hjälp av BI Book

Med BI Book får ni tillgång till Power BI:s alla fördelar, och mycket mer, utan att behöva skapa och underhålla ett eget datalager eller skapa egna rapportmallar. Vi skaffar även de Power BI-licenser som krävs för att utnyttja Power BI till ett betydligt lägre pris än om ett enskilt företag skulle skaffa dem själv.

BI Book är en användarvänlig rapporteringsplattform som inte kräver någon tidigare erfarenhet av Power BI-användning. BI Books NetSuite-integration har utvecklats i samarbete med erfarna dataanalytiker och NetSuite-experter med mångårig erfarenhet, för att effektivt kunna stödja NetSuite.

1. Färdiga rapporter åt styrelsen

BI Book hämtar data direkt från NetSuite och presenterar den automatiskt med hjälp av tydliga dashboards. I BI Book kan ni enkelt skapa och redigera rapporter för olika målgrupper med bara några klick. Med hjälp av BI Book får ni också enkelt tillgång till färdiga styrelserapporter, samt skräddarsydda balansräkningar och resultaträkningar från er NetSuite-data. I BI Book kan rapporterade data presenteras tydligt med olika grafer, figurer och kartor.

2. Djupdyk i NetSuite-data

Rapporterna i BI Book gör det möjligt att djupdyka i all NetSuite-data. Ni kan läsa rapporterna både på koncern- och dotterbolagsnivå samt utifrån kostnadsställe. Ni kan även gå ända ner på verifikationsnivå i datarapporternas siffror.

3. Skapa individuella mätvärden

Genom att ansluta NetSuite till BI Book kan ni skapa olika mätvärden för ert företags behov. Det är också lätt att göra olika varianter av BI Books mätvärden, såsom rullande medelvärden. I BI Book kan onödig data filtreras med hjälp av filter som användaren själv kan ställa in, ta bort och redigera. Således kan mätvärdena varieras och sammanställas för rapporterna efter behov.

4. Fler prognoser och olika varningar

Förutom data som ska rapporteras är det möjligt att lägga till olika typer av prognoser och budgetar i BI Book med hjälp av till exempel Excel. Då kan ni enkelt jämföra det verkliga utfallet med uppsatta mål och prognoser. Ni kan även ställa in varningar för de viktigaste mätvärdena som omedelbart meddelar om det sker en kritisk förändring i mätvärdet i fråga.

5. Dela och hantera rapporter enkelt i en portal

BI Book samlar hela rapporteringen i en portal och gör det möjligt att skapa ett obegränsat antal olika rapporter. Delningen av rapporter i BI Book sker genom olika användarrättigheter: ni kan begränsa vilken rapport eller vilken del av en rapport som var och en kan se. Ni kan också välja om personen bara kan se rapporten eller även redigera den.

BI Books användare kan redigera, läsa och dela rapporter på vilken enhet som helst. Rapporterna uppdateras också varje kväll, så att ni alltid kan vara säkra på att den senaste och mest aktuella versionen av rapporten finns tillgänglig.

6. Identifiera snabbt eventuella brister i data

Med BI Book går det snabbt att upptäcka eventuella brister i rapporterad data, eller om någon av misstag har fyllt i felaktig information i NetSuite. BI Book guidar organisationen till en datadriven kultur och uppmuntrar personalen att se till att datan i NetSuite alltid är aktuell. Detta möjliggör i sin tur en tillförlitlig jämförelse av data under olika tidsperioder och hjälper till att fatta beslut som baserar sig på högkvalitativ information.

--

Vill du höra mer om BI Book? Boka en 30-minuters BI Book-demo så vi kan diskutera mer om era rapporteringsbehov! På Greenstep har vi även utvecklat andra praktiska lösningar för NetSuite. Läs mer om våra lösningar som utvecklats för NetSuite.