Effektivisera NetSuite med hjälp av en heltäckande partner

Net Suite kayttoonotto 3

NetSuite är ett robust ERP-system som ger ordentlig fart åt företagets tillväxt och expandering på den internationella marknaden. För att kunna utnyttja NetSuites fulla potential krävs dock expertis och mångsidig kompetens inom flera olika affärsområden. Därför lönar det sig att satsa på valet av tjänsteleverantör för NetSuite.

Varför är NetSuite ERP-marknadens enhörning?

NetSuite är en global business-plattform som gör det möjligt att slå samman alla funktioner i affärsverksamheten (t.ex. produktionsstyrning, fakturering, lagerhantering, CRM, semesterberäkning och arbetstidsuppföljning) i ett och samma system. Detta skiljer sig från traditionella ERP-system som ofta är färdiga resursplaneringshelheter till vilka man separat kopplar till exempel HR-, ekonomi- och försäljningssystem.

Grundidén med NetSuite är att systemet skall kunna planeras och skräddarsys så att det svarar på de individuella behov som olika företag har. Även om NetSuite tillåter kundspecifika ändringar, utgår man alltid från de existerande processerna och lösningarna som finns färdigt i NetSuite. Om kunden önskar är det också möjligt att integrera NetSuite med andra system.

Implementeringen av NetSuite är dock inte enbart ett systemprojekt – det är fråga om genomgång och organisering av affärsverksamheten så att ERP-systemet stöder verksamheten också i framtiden. Detta arbete kräver omfattande kompetens inom olika affärsområden; hos Greenstep granskar våra experter inom olika affärsområden alltid de planer som ERP-teamet har skissat upp. Det innebär alltså att erfarna ekonomiexperter deltar i planeringen av ekonomiprocesser, medan auktoriserade lönekonsulter och HR-experter konsulteras för t.ex. semesterberäkning. Och vad sägs om att en expert som deltagit i planeringen av hela ERP-systemet faktiskt också ansvarar för redovisningen i er organisation? Ja, så jobbar vi på Greenstep!

Vi uppmanar också alla att välja en NetSuite-partner vars kompetens sträcker sig längre än implementeringsfasen. För oss är det en självklarhet att kunna erbjuda våra kunder kontinuerlig support och utvecklingstjänster, för att ERP-helheten skall bli så effektiv som möjligt. Några konkreta fördelar med ERP-projektet har för flera av våra kunder visat sig genom smidigt fungerande ekonomi-, lönehanterings- och rapporteringstjänster, där man kan fokusera på det väsentliga i stället för att sätta tid på t.ex. dataöverföring från ett system till ett annat.

Ett mångsidigt team bidrar till hög kvalitet

I mitten av 2010-talet märkte vi på Greenstep hur viktigt ERP-systemet är för skapandet av en smidig vardag för företag. Vi såg det därför som vår skyldighet att börja betjäna våra kunder även inom ERP-projekt och valet av system föll av många orsaker på NetSuite. Teamet började bildas år 2017 under ledning av NetSuite-gurun Riku Venno. I fem års tid har teamet vuxit och numera består det av 35 erfarna och kompetenta NetSuite- och ERP-experter. Och det bästa av allt; på Greenstep stöds implementeringen av NetSuite av över hundra ekonomi-, HR- och integrationsexperter.

Medlemmarna i vårt NetSuite-team har erfarenhet från olika branscher. Arbetsgrupperna sammanställs alltid så att de svarar på behoven hos varje enskild kund. Förutom en omfattande konsultbakgrund har våra ERP-experter också i många fall tidigare haft kundrollen i ett NetSuite-implementeringsprojekt.

Tack vare vårt mångprofessionella team kan vi skapa en heltäckande lösning som är mer än bara ett ERP-system. Vi tror starkt att implementationen av ett nytt ERP-system lönar sig då det kopplas till hela företagets affärsverksamhet. Helheten kan innehålla till exempel följande av Greensteps NetSuite-funktioner och -anpassningar:

  • Processer för affärsverksamhet och ekonomiadministration (hantering av basuppgifter, bokföring, e-fakturering, hantering av inköpsfakturor, projektadministration, bankverksamhet, rapportering osv.)
  • HR & Lön (HR-master, semesterplanering, lönematerial och bokföring, beräkning av flextid)
  • Rese- och kostnadskalkyler (Bezala, kreditkortsförbindelser)
  • Analys & BI (BI Book, automatiserad rapportering från NetSuite)
  • Kundspecifika integrationer (webbutik, externt lager, underleverantörer osv.)

Denna helhet beskriver vi som en komplett lösning. Dessa lösningar har vi redan genomfört åt närmare 50 företag i flera länder och inom flera olika branscher. Alla företag är olika, vilket vi beaktar i allt vi gör. Med hjälp av vår gedigna erfarenhet kan vi dock identifiera likheter mellan våra kunder och kan därmed smidigt använda beprövade lösningar för alla våra kunder.

Våra kompletta lösningar kan också innefatta fortlöpande tjänster inom ekonomiadministration eller lönehantering som sköts av våra redovisningskonsulter som bland annat specialiserat sig på NetSuite. En del företag behöver även stöd för sin tillväxt via t.ex. expandering utomlands, företagsomstruktureringar eller börsintroduktion, vilket vi också gärna hjälper till med.

Att skaffa allt som hör till ERP-projektet från en enda partner är enkelt och lönsamt: ”Utvecklingen av NetSuite är betydligt bättre och enklare när ett team bär ansvaret för helheten. Till exempel genom att erbjuda företaget ekonomitjänster också på ett globalt plan, får vi en mycket djupare bild av kundens affärsverksamhet. Om NetSuites tjänster kommer från flera olika tjänsteleverantörer försvåras ansvarsfördelningen ofta, vilket påverkar projektets genomförande." – Riku Venno, ERP-expert med 15 års erfarenhet.

Vilka typer av utmaningar har Greenstep löst för sina kunder med hjälp av NetSuite?

Case Oura:

En av Greensteps NetSuite-kunder är företaget bakom de populära wellness-ringarna; Oura. När Oura expanderade utomlands och orderstocken snabbt växte blev valet av affärssystem en mycket viktig fråga. På basen av Greensteps rekommendation tog Oura i bruk NetSuite. Greenstep har hjälpt Oura Health med systemets implementering och utveckling. Dessutom förlitar sig Oura på Greenstep när det gäller redovisning och lönehantering.

Enligt Oura Healths CFO Mikko Kärkkäinen var NetSuite ett perfekt val för Oura:

"Vi hade ett stort behov av ett ERP-system, och tidtabellen för dess implementering var tight. Greenstep hjälpte oss att välja ut de rätta processerna och skräddarsy NetSuite enligt våra behov. Vi har varit speciellt imponerade av hur smidigt och snabbt tjänsterna blivit levererade. Vi skulle inte ha kunnat växa i den takt vi gjort utan Greensteps hjälp, berättar Mikko Kärkkäinen.

Läs mer om case Oura.

Case HappyorNot:

Ett annat bra exempel på en av Greensteps NetSuite-kunder är HappyOrNot, ett dataanalysföretag som mäter och rapporterar kund- och medarbetarnöjdhet.

I och med en snabb tillväxt behövde HappyOrNot ett system som hjälper företaget att administrera alla sina ekonomiska funktioner. Dessutom behövde de en partner som kan stöda deras tillväxt.

”Greenstep är ett unikt företag i sin bransch, eftersom de både kan förse oss med ett ändamålsenligt system och samtidigt har de gedigen kunskap inom ekonomiadministration. Kvaliteten på arbetet har även varit utmärkt – det administrativa arbetet har minskat märkbart. Tidigare kunde månadsavslutet ta flera veckor, då information skulle samlas och rapporteras – nu pratar vi snarare om timmar.

Det här innebär att vi sparar mycket värdefull tid, vilket också vår ledning är väldigt nöjda över, eftersom de enkelt kan följa med samtliga dotterbolags situation i realtid. Det är väldigt viktigt att kunna fatta beslut baserat på aktuell information i stället för på några månader gammal information.", berättar Esa Vasara, Director of Business Services på HappyOrNot.

Läs mer om case HappyOrNot.

Läs mer om våra NetSuite-tjänster och kontakta Erik Dahlström om du vill diskutera mer om NetSuite!