Startup finansiering

Att hitta finansiering är utmanande! Varje erfaren företagare vet att sökande av finansiering är utmanande. Redan skapandet av verksamhetsplanen är krävande, och det är bara början. Då en lämplig investerare hittas är det sannolikt att man endast får ett tillfälle att presentera sin affärsidé. Det lönar sig därför att försäkra sig om att företagets finansieringsplan är under kontroll.


Olika sätta att finansiera startups

Det finns flera olika sätt att finansiera startups, såsom med företagets egna pengar, affärsänglar, investerare, lån eller givarorganisationer.

Greenstep kan delta i förhandlingarna med investerare, där företagets situation kommer gås igenom. Denna typ av rådgivning ökar kundens möjlighet att få finansiering, eftersom vår externa expert kommer se till att ingenting glöms bort från ansökningen.

Greenstep hjälper företaget med att arrangera och hitta finansiering genom att bland annat:

  • Estimera företagets behov av finansiering, efter en uppskattning och analys av den budgeterade resultat- och balansräkningen samt kassaströmmen.
  • Kartlägga olika finansieringsalternativ, allt från offentliga stöd till privata affärsänglar, samt planera en lämplig finansieringsstruktur och -plan.
  • Framställa de ansökningar eller presentationer som behövs för att få finansiering.

Fördelar med vår finansieringstjänst:

  • Möjligheten att hitta den för företaget perfekta finansieringsformen.
  • Med hjälp av professionell hjälp ökar företagets sannolikhet att få finansiering.
  • Företagsledningens resurser frigörs till förmån för kärnverksamheten.