Greenstep investerar 3 miljoner euro i Ålandsbankens vindkraft

Coast g21cfba794 1280b

Tillväxtföretaget Greenstep meddelade i oktober att 10% av vinsten kommer att investeras i förnybar energi under de kommande fem åren. Nu har Greenstep investerat sina första tre miljoner euro i Ålandsbankens Vindkraft Specialplaceringsfond. Beslut om femårsperiodens fortsatta investeringar görs senare. Summan på tre miljoner euro är betydande, eftersom den utgör cirka hälften av den beräknade totalinvestering som Greenstep kommer att göra i förnybar energi under de kommande fem åren. Ålandsbanken valdes som partner, eftersom de har en lång erfarenhet av hållbara investeringar och projekt, vars mål är att bromsa klimatförändringen.

”Hållbarhet är centralt i allt vi gör”, betonar Greensteps styrelseordförande Tore Teir. ”Vårt mål är att hjälpa andra företag att växa hållbart och därför har vi detta år utvecklat våra hållbarhetstjänster och skapat ett team inom området. Lika viktigt för oss är vårt eget hållbarhetsarbete. Detta investeringsbeslut är en del av det hållbarhetsprogram som vi förbundit oss till. Efter noggrant övervägande valde vi att investera i förnybar energi och specifikt vindkraft. För detta ändamål hade Ålandsbanken en utmärkt lösning. Vi hoppas att vår investering också skall kunna inspirera andra företag att göra motsvarande hållbara investeringar.”

Målet med Ålandsbankens Vindkraft Specialplaceringsfond är att göra hållbara investeringar i vindkraft och därmed öka andelen förnybar energi på energimarknaden. Fondens tillgångar investeras i vindkraftsparker i Finland och övriga Norden. Fondens investeringsprocess omfattar Ålandsbankens ramverk för ansvarsfulla investeringar.

Genom att investera i fonden kan Greenstep och andra parter bidra till ett klimatneutralt Finland. Enligt Ålandsbanken kan en investering på 100 000 euro i Ålandsbankens Vindkraft Specialplaceringsfond bidra till produktionen av cirka 200 MWh/a utsläppsfri el, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen av ca 50 – 100 kontorsanställda. Genom Greensteps investering på 3 miljoner euro kan man alltså producera cirka 9000 MWh/a miljövänlig vindkraftsenergi, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen av ca 1500 kontorsanställda.

”Vi är väldigt glada för att Greenstep valde Specialplaceringsfonden Ålandsbanken Vindkraft och genom denna investering främjar övergången till ett klimatneutralt samhälle. Vi vill gratulera Greenstep för ett ansvarsfullt arbete!” kommenterar Maria Östergård Käld, förmögenhetsförvaltare på Ålandsbanken.

Greenstep är ett familjeägt företag grundat år 2010, vars mål är att mångsidigt stödja företag på deras tillväxtresa. Greenstep erbjuder tjänster inom bland annat ekonomiförvaltning, ekonomiledning, HR, transaktioner, finansiering samt verksamhetsstyrning och hållbarhet. Dessutom erbjuder Greenstep olika rapporterings-, automations- och systemlösningar.

Bolaget har idag kontor på tio olika ställen runtom i Finland, samt i Sverige och Estland. Greenstep är ett tillväxtföretag: på dryga 10 år har företagets omsättning vuxit till ca 45 miljoner och bolaget har idag omkring 500 anställda.

Tilläggsinformation:

Tore Teir, styrelseordförande, Greenstep
+358 40 760 4909