Effektiv hållbarhetsrapportering som en del av Xpartners tillväxtstrategi

Kundreferenser

Xpartners är en samverkansplattform som erbjuder konsulttjänster inom samhällsbyggnad. Hållbarhet har sedan starten varit en viktig del av företagets strategi och för att hållas i framkant med hållbarhetsrapporteringen har man valt Greenstep som samarbetspartner.

I en samverkansplattform jobbar många olika bolag tillsammans för att skapa samordnade kunderbjudanden till sina beställare. Till skillnad från en traditionell koncern så behåller bolagen i en samverkansplattform den egna identiteten, men har en gemensam värdegrund och skapar mervärde genom sin samverkan.

För bolag som är verksamma inom samhällsbyggnad och infrastruktur är det viktigt att skapa hållbara och klimatsmarta lösningar till sina kunder och på så sätt bidra till en hållbar utveckling i samhället. Eftersom hållbarhet är en av grundstenarna i Xpartners affärsverksamhet är det också viktigt att företagets eget avtryck skall vara transparent och mätbart. Detta är en av orsakerna till att man valde att samarbeta med Greenstep, som förutom traditionell ekonomirådgivning är starka inom hållbarhetskonsultation:

  - Den första stöttningen från Greenstep låg i ekonomiredovisningen. Men redan från start började vi göra upp en plan för vårt ESG-arbete och där har Greenstep genom sina konsulter haft en viktig roll. För oss är det en självklarhet att kunna följa upp vårt arbete ur ett hållbarhetsperspektiv och vi behöver ha en partner som stöttar i det, berättar Jessica Ehrnst, operativ chef på Xpartners.
  Jessica Ehrnst Xpartners
  Jessica Ehrnst har jobbat på Xpartners i lite över två år och ansvarar bland annat för företagets hållbarhetsredovisning.


  Stark tillväxt ställer krav på rapporteringen

  Xpartners har växt expansivt sedan starten 2021 och omsätter idag över 850 miljoner SEK. För att kunna fortsätta den snabba tillväxten behöver man alltid ligga steget före och försäkra att man fokuserar på rätt saker. Speciellt inom hållbarhetsredovisning sker det många förändringar och tillkommer nya regelverk, vilket gör att det för företag kan det vara svårt att avgöra vad som är relevant för just dem och när man bör agera.

  Även om man på Xpartners har kompetens inom hållbarhetsredovisning internt, ser man det därför som värdefullt att ha en utomstående samarbetspartner som förutom själva rapporteringsarbetet också kan stötta med planering och fungera som sparringpartner. Tillsammans med Greenstep har man bland annat utvecklat en Carbon Manual, som är baserad på vad som skall rapporteras och hur.

  - Det har varit väldigt värdefullt att ha en extern partner som man kan diskutera med hur vi skall angripa olika frågor och vad som är relevant för oss. Till exempel när vi har genomfört våra koldioxidberäkningar enligt GHG- protokollet så har det varit väldigt skönt att ha någon som kan validera vårt resultat. Det är ju väldigt lätt att ha en egen åsikt, men det är ju alltid värdefullt att få en extern validering på det man har tagit fram. Resultatet blir ju också mer trovärdigt då, konstaterar Jessica.

  Ett flexibelt samarbete passar behoven hos tillväxtföretag

  På Greenstep vill man växa med sina kunder och svara på de behov som kunden har där och då. Det är något man på Xpartners har uppskattat extra mycket med Greenstep som partner. I stället för att se Greenstep som ”bara” en tjänsteleverantör som utför uppdrag på beställning, ser man partnerskapet som en gemensam process där man kan utvecklas tillsammans:

  - Ibland när man skall anlita en konsult så kanske man får mer än vad man egentligen vill ha eller behöver. Vi har ju inte använt Greenstep som en konsult som bara ska ”lösa det här”, utan jag skulle kalla det mer en lärande- och utvecklingsprocess. Det har jag uppskattat, säger Jessica.

   Förutom att det finns externa krav på hållbarhetsredovisningen ligger det också i företagets intresse internt att kvaliteten på rapporteringen är bra, eftersom det data som tas fram i rapporterna används för analys och framtidsprognostisering samt som underlag till intressenter. Därför kan man också rekommendera Greenstep till andra som vill satsa på hållbarhetsarbete och -rapportering:

   - Jag skulle absolut kunna rekommendera Greenstep och det jag tycker har varit extra bra är mixen av hur man samarbetar. Speciellt om man är intresserad av att själv vara delaktig i den här utvecklingen så tycker jag det har funkat bra med Greenstep som partner.

    Vill du veta mer om ESG-rapportering och andra tjänster inom hållbarhet? Tveka inte att kontakta oss!