Caroline Sölvin – en erfaren förstärkning till vårt skatteteam

0 D1 A4286

I januari 2022 tillträdde Caroline Sölvin sin nya roll som konsult och team leader inom skatte- och affärsjuridik på Greenstep. Hon kommer att hjälpa våra kunder med allt från generell företagsbeskattning till etableringar i Sverige, samt ansvara för utvecklingen av skattetjänsterna i Sverige.

Caroline Sölvin har under sin karriär fungerat i mångsidiga uppgifter inom skatt och juridik, både på Skatteverket och inom privata bolag. Hon inledde sin karriär på Skatteverket, där hon under fem års tid fick en gedigen introduktion till skatterätten. Efter det följde en sju år lång karriär som skattekonsult på en privatägd skattebyrå i Stockholm, där hon framför allt konsulterade ägare till fåmansaktiebolag, individer och enskilda näringsidkare. Till Greenstep kommer hon närmast från revisionsbyrån BDO, där hon arbetade som skattekonsult med rådgivning inom ägarledda bolag, generell företagsbeskattning, Tax Due Diligence-arbete, omstruktureringar och generationsskiften. Från BDO har hon också samlat på sig flera år av ledarskapserfarenhet:

- Under tiden på BDO hade jag under fyra av de fem åren även olika typer av ledarroller inom de olika skatteteamen. Under perioden i fråga genomgick revisionsbyrån en större tillväxtresa samt förändring på marknaden, vilket var oerhört berikande att vara med om såväl i rollen som konsult och ledare, berättar Caroline.

Det som gjorde att Greenstep kändes som ett naturligt nästa steg i karriären var bland annat det intressanta kundunderlaget, det omfattande tjänsteutbudet och möjligheten att vara med och driva en verksamhet framåt. På Greenstep jobbar man långt gränsöverskridande mellan de olika teamen i Norden, vilket också är något som kändes lockande för Caroline som beskriver sig som en relationsdriven och målinriktad lagspelare.

- Det faktum att Greenstep är relativt nya i Sverige och befinner sig i en tillväxtresa, samt möjligheten att vara med och navigera på den resan tillsammans med övriga kompetenta kollegor. Det är även en viss annan touch på både kundsegment och kunderbjudandet – det finns en del kundprodukter som jag inte arbetat med tidigare, vilket blir extra spännande, säger hon.

På Greenstep kommer Caroline framför allt att ansvara för att driva skatteaffären framåt i Sverige. Hon kommer även att fungera som teamledare för skatteteamet och se till att kundprodukten utvecklas i enlighet med den tillväxtresa som Greenstep gör i Sverige. Caroline trivs generellt bäst när hon får vara med och hjälpa bolag med FÅAB, generell företagsbeskattning, individbeskattning och skatteeffektiva omstruktureringar. För utländska bolag är hon med och ser till att etableringen i Sverige sker så smärtfritt som möjligt.

- Min förhoppning är att jobbet ska utveckla min roll som rådgivare i samband med Greensteps kunderbjudande. Jag är även övertygad om att ansvaret inom skatteområdet kommer att medföra en utvecklingsresa i sig framgent givet platsen vi är på idag och platsen vi kommer att komma till!


Har ni frågor om våra skattetjänster? Då kan ni kontakta Caroline på:

Caroline Sölvin
Senior Tax Manager
+46 (0) 70 892 43 50
caroline.solvin@greenstep.com