Greenstep utökar sina hållbarhetstjänster – Tax Sustainability

Koydet
Julia vernersson

Julia Vernersson

Skattekonsult

Greenstep erbjuder redan flertalet tjänster via vårt mångsidiga Sustainability Team. I samband med att Greenstep växer i Sverige, utökas nu vårt utbud till att även innefatta tjänsten Tax Sustainability.

Corporate Sustainability eller socialt ansvarstagande är en hållbarhetsfråga som får större och större betydelse för företag i dagens samhälle, över hela världen. Det finns tydliga kopplingar mellan företagets affärsverksamhet och ansvaret för hur företaget påverkar samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Många företag inser inte att deras interna policys avseende hanteringen av företagets skatter är en viktig del av företagets hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsområdet, och skatteområdet där i, regleras alltmer vilket innebär att vi ställer högre och högre krav på företagen. Skattetransparens är en stor del av multinationella företags sociala ansvar och bör sättas i kontext till skatteplanering, skatteundvikande och skatteflykt. Fler och fler företag väljer därför idag att tillkännage hur det arbetar med sin skattehantering och regelefterlevnad. På så vis vårdar företaget även sitt varumärke och förtroende skapas för företagets verksamhet.

För att ta reda på hur och var du ska fokusera dina insatser är det en god idé att ta ner arbetet till en konkret nivå för att skapa struktur i ert hållbarhetsarbete. På Greenstep erbjuder vi mångsidigt stöd i företagets hållbarhetsfrågor och vi kan ge heltäckande rådgivning i er skattehantering. Med våra nya hållbarhetstjänster inom skatt kan vi hjälpa ert företag att ligga steget före.

Greenstep kan bland annat hjälpa er med följande:

  • Hållbarhetsanalys ur ett skattemässigt perspektiv.
  • Ta fram en skräddarsydd skattepolicy anpassad för er verksamhet.
  • Säkerställa att er skattehantering ligger i linje med olika hållbarhetsstandarder.

Med hjälp av vår Tax Sustainability-tjänst kan vi hjälpa er att kartlägga era risker och affärsmöjligheter i skattefrågor samt utforska hållbara lösningar för ert företags skattehantering.

Tax/leagal team
Möt Caroline, Åsa och Julia från Tax & Legal-teamet i Sverige

Läs mer om våra tjänster inom skatterådgivning och legala tjänster här och tveka inte på att ta kontakt om ni vill veta mer eller ta ett förutsättningslöst möte!