Processutveckling

Processutveckling skapar en mängd olika möjligheter för företag att förbättra konkurrenskraften inom olika delområden.

Fördelarna med processutveckling är inte bara ekonomiska och sparar tid och pengar - utan de är också kvalitativa och beaktar personalens välmående, vilket leder till hög kundnöjdhet och ett framgångsrikt företag.

Processutveckling handlar om att identifiera och kvalitativt förbättra den helhet som verksamheten och dess olika stödfunktioner bildar. Processutveckling kan förbättra företagets konkurrenskraft genom att tillföra kostnadseffektivitet och/eller förbättra kvaliteten på processerna. Det kan även eliminera onödiga dubbla arbete eller förbättra oeffektiva mellanskeden. Framför allt kan man genom processutveckling även identifiera uppgifter som kan automatiseras till exempel med hjälp av robotik.

Robotic Process Automation

Idag är robotik, alltså RPA (Robotic Process Automation) inte endast begränsat till automatisering av ekonomifövaltnings-processer, utan alla företagets funktioner från personalförvaltning till produktion kan dra nytta av processutveckling och de fördelar som RPA ger. På detta sätt blir det även mer tid över för personalen att utföra meningsfulla arbetsuppgifter och helhjärtat fokusera på kundbetjäning.

Processutveckling kopplar starkare samman företagets olika funktioner med varandra och förbättrar samarbetet mellan de olika funktionerna. Företagets ekonomi kopplas starkare ihop med försäljning, anskaffning och eventuell produktion. Till exempel blir den ekonomiska förutsägbarheten bättre när försäljningsprognoserna starkt är kopplade till både försäljningen och resurstillgången för produktionen/tjänsten.

För ett mindre företag eller för ett företag som är på väg att globaliseras är processutveckling en ypperlig chans att på ett kostnadseffektivt sätt fixa i ordning effektiviteten och automationen i företaget. Greenstep kan hjälpa ditt företag att hitta rätt verktyg för att effektivera affärsverksamheten och stödfunktionerna - och du kan koncentrera dig på företagets kärnfunktioner och framgång.