Omfattande och skalbara HR-tjänster som stöd för Coptersafetys verksamhet

Coptersafety Minna

Med hjälp av Greensteps flexibla tjänster har Coptersafety kunnat fokusera sina personalresurser på den egna kärnkompetensen.

Erkka Suvikumpu, VD på Coptersafety, berättar mer om vårt samarbete (på engelska):Coptersafety är ett finskt företag som erbjuder simulatorträning åt helikopterpiloter. Samarbetet mellan Coptersafety och Greenstep har pågått sedan de startade sin verksamhet, och under åren har man investerat i ett flertal av Greensteps tjänster. "Förutom HR-tjänster har samarbetet med Greenstep även innefattat bokföring, fakturahantering och ekonomiledning", berättar Coptersafetys VD Erkka Suvikumpu.

Omfattande HR-tjänster som stöd för verksamheten

För Coptersafety, som verkar inom en relativt ovanlig bransch, blev det en utmaning att hitta en lämplig balans mellan företagets interna och externa resurser. Med hjälp av Greensteps flexibla tjänster har företaget kunnat koncentrera sina personalresurser på den egna kärnkompetensen.

"Även om personalstyrkan har växt vill vi fortfarande fokusera på flygbranschen. Greenstep och dess intressenter har svarat otroligt bra på dessa behov", beskriver Suvikumpu. Han tillägger: "Greenstep har lyckats förse oss med tjänster för den växande verksamheten och det är för oss är det viktigaste hos en tjänsteleverantör".

Enligt vår HR-konsult på Coptersafety, Minna Jykiäinen, inkluderar samarbetet allt från HR-rådgivning till strategisk planering. Till exempel har Greenstep byggt en HR-lösning som stödjer Coptersafetys verksamhet och som utvecklas i takt med att företaget växer.

Greenstep har ett team på 11 HR-experter med olika bakgrund och styrkor. Våra konsulter får alltid stöd från varandra för att kunna sköta olika kundsituationer på bästa möjliga sätt. "Inom vårt team diskuterar vi tillsammans hur vi kan lösa olika HR-ärenden och ibland även besvärligare utmaningar", säger Minna om stödet hon får från sitt team.

Coptersafetys VD Erkka Suvikumpu och Coptersafetys HR-konsult Minna Jyrkiäinen i Coptersafetys utrymmen i Vanda, Finland.

Coptersafety samarbete GreenstepFlexibilitet - nyckeln till långsiktigt partnerskap

Enligt Erkka Suvikumpu har samarbetet med Greenstep varit flexibelt och enkelt sedan starten. Tack vare de outsourcade tjänsterna kan man på Coptersafety lita på att HR- och ekonomitjänsterna sköts som de skall även under semestertiden.

"Samarbetet med Greenstep har varit väldigt enkelt, vilket jag i alla fall själv uppskattar. Deras processer är inte för invecklade, utan samarbetet är precis lagom strukturerat. Jag vill än en gång betona flexibiliteten, eftersom det har varit nyckelordet i vårt samarbete, säger han.

Också samarbetets långsiktighet har visat sig vara en värdefull fördel för organisationen. Enligt Suvikumpu har kontaktpersonerna på Greenstep blivit bra bekanta under åren, vilket gör både samarbetet och tjänsteförhandlingarna smidiga.

"Det bästa med att jobba med Greenstep har varit personerna vi har haft glädjen att jobba med. Hos Greenstep finns massor av bra typer som alltid gör sitt yttersta för att samarbetet skall fungera", konstaterar Suvikumpu.

Coptersafety samarbete Greenstep