Futurice accelerar tillväxten genom externa HR-experter

Greenstep Futurice Stilli1 w600

Futurice är ett finskt IT-bolag som hjälper sina kunder att lyckas genom ett brett utbud av mjukvara- och data-tjänster samt managementkonsultation. Internationaliseringen av bolaget har fått en ordentlig boost genom Futurices egna HR-avdelning som dom även sköter i nära samarbete med Greenstep.

- På Futurice får vi stöd av en Greenstep HR-konsult som ansvarar för att svara på medarbetarnas frågor och agerar som lönekontakt i vardagen. Vi ansåg att det fanns för lite intern kompetens i lönefrågor och hittade då en lösning på detta problem i Greensteps tjänster, säger Futurice HR Operations Lead, Katja Kainulainen.

Greensteps kompetens ger ett omfattande affärsstöd

En professionell HR-partner är avgörande för verksamheten, då Futurices lönehantering tidigare sköttes helt manuellt och av endast en anställd. Tillsammans med Greenstep har Futurice nu moderniserat hela sin löneprocess och fått en total driftsäkerhet.

Nu mer stöds inte bara Futurice av en HR-konsult, utan av en stor pool med mer än 20 personer som är HR-experter.

- Tidigare behövde många saker göras manuellt och vi saknade även säkerheten i många av våra processer. Nu har Greenstep hjälpt oss och gjort allt automatiserat och säkert. Exempelvis så är vår löneprocess nu mer både smidig och skalbar, och vi har även fått synergier genom att centralisera tjänsterna på ekonomisidan. Det absolut bästa med att jobba tillsammans med Greenstep har varit att vi har upplevt att HR-konsulten har varit en del av vårat bolag och gemenskap, tillägger Katja.

Futurice och Greenstep
Katja och Rosita är glada över det långa och framgångsrika samarbetet mellan Futurice och Greenstep.


HR-tjänster med människan i centrum för en ökad tillväxt

Futurice och Greenstep har skapat ett starkt partnerskap, och de utvecklande HR-tjänsterna har visat sig vara ett viktigt stöd för affärstillväxten. Inte minst har samarbetet även resulterat i att vi har utvecklat kompetens internt, då Futurice är ett internationellt företag innebär det snabba förändringar och ett ständigt utvecklande och lärande.

- Jag stödjer Futurice internationalisering genom att arbeta nära HR-konsulten som fungerar som en länk för löner i Tyskland och Sverige. Futurices internationalitet återspeglas på konkreta sätt, så som arbetsspråket och kulturella skillnader inom organisationen. Som HR-konsult på Futurice får jag vara en del av en fantastisk arbetsgemenskap, som verkligen ger mening till mitt vardagliga liv. Den största framgången i mitt jobb är när vi avslutar ett projekt och sedan kan fira det tillsammans med kollegor, säger Rosita Wakkola, HR-konsult.

Futurice och Greenstep
Rosita Wakkola är Greensteps HR-konsult som stödjer Futurices operativa HR.

Pålitligt stöd i en internationell affärsmiljö

Futurices outsourcade HR-tjänster har visat sig vara en säker och effektiv lösning i en snabbt föränderlig miljö. En röd tråd med Greenstep hittades snabbt och behovet av HR-konsulter är nu förutsett för framtiden.

- I en internationell miljö uppkommer alltid utmaningar, till exempel förändrad lagstiftning och olika arbetssätt i olika kulturer, hjälpen vi har fått av en HR-konsult har där av varit avgörande för oss. Vi kan varmt rekommendera Greenstep av den anledningen att arbetet tillsammans är extremt enkelt och smidigt, säger Katja.