NetSuite bringar klarhet i Evondos internationella processer

Evondos är ett snabbt växande företag med verksamhet i hela Norden. När ett företag växer snabbt ökar även behovet av ett effektivt ERP-system som kan ge klarhet i processerna. Greenstep har fungerat som Evondos tillväxtpartner sedan 2019 genom kontinuerliga NetSuite- och ekonomistyrningstjänster.

Evondos CFO Vesa Tiitinen berättar mer om erfarenheterna av Greenstep (på engelska):

Evondos är ett tillväxtföretag som erbjuder automatiska läkemedelsdoseringstjänster runtom i Norden. Evondos tjänster ger betydande kvalitets- och kostnadsfördelar åt organisationer inom t.ex. hemsjukvården.

“Evondos är ett snabbt växande företag med verksamhet i hela Norden och vi erbjuder automatiska läkemedelshanteringstjänster åt kommuner och hemsjukvårdsföretag. Vårt mål är att hjälpa äldre människor till ett självständigt liv samt hjälpa våra hemvårdskunder att erbjuda högkvalitativ vård med lägre kostnader och resurser. För tillfället har vi över 8000 slutanvändare, berättar Evondos CFO Vesa Tiitinen.

Ett modernt ERP-system som stöd för utvecklingen

En snabb tillväxt skapar snabbt ett behov av nya system och plattformar. Med hjälp av ett nytt ERP-system som kombinerar både distributionskanaler och ekonomiprocesser ville Evondos få klarhet i sina processer. Efter en noggrann utvärdering valde man till slut Greenstep som tjänsteleverantör.

“Vårt företag växer snabbt och vi märkte snabbt att processerna inte utvecklas i samma takt. Det skapade i sig onödigt mycket manuellt arbete och det kändes som att det var svårt att följa upp affärsverksamheten. När det var dags att ta i bruk ett nytt system övervägde vi noggrant valet av både partner och lämpligt system - valet föll på Greenstep och NetSuite, berättar Tiitinen.

Enligt Tiitinen har NetSuite gett dem flera betydande fördelar, bland annat systemets utmärkta lämplighet för internationella och expanderande organisationer.

“Tack vare NetSuite sparar vi tid i det dagliga arbetet och får transparens i processer. NetSuites införande har förverkligats i alla länder där vi är verksamma och det möjliggör att vi har total insyn i alla våra internationella operationer. Greenstep har en betydande roll i vår affärsverksamhet, eftersom de också erbjuder oss ekonomitjänster", berömmer Tiitinen.

Evondos kundcase, Greenstep

Samarbetet fortsätter även i framtiden

På Evondos är man nöjda med Greensteps tjänster. De senaste åren har samarbetet blivit ännu tätare och framtiden ser man ljust på:

“Vårt samarbete har hittills pågått i två år och överlag har allting fungerat bra. Greenstep är en ovärderlig partner som sköter om både redovisningen och ERP-systemet. Vi kommer absolut att fortsätta samarbetet för stöd i fortsatta utvecklingsbehov", berättar Tiitinen.

Evondos kundcase, Greenstep 2