Skatteteamet får ett nytt stjärnskott - möt Julia Vernersson

Katrin ohlander

Katrin Ohlander

Marketing Manager

I Augusti 2022 tillträdde Julia Vernersson sin nya roll som skattekonsult på Greenstep. Vi hälsar henne varmt välkommen ombord!

Berätta om din bakgrund

Jag heter Julia Vernersson och kommer arbeta som Tax Consultant i Tax and Legal-teamet. Jag har arbetat som skattejurist sedan 2019 då jag började jobba på Skatteverket som skattehandläggare vid inkomstbeskattningen. Närmast kommer jag från revisionsbyrån BDO där jag arbetade som skattekonsult från och med början av 2021. Jag har tidigare främst arbetat med fåmansföretagsskatterättsliga frågor, individbeskattning och generell företagsbeskattning.


Hur kommer det sig att du valde Greenstep?

Jag såg en enorm utvecklingsmöjlighet för mig själv och ser otrolig potential i Greenstep som företag. Jag vill vara med på resan helt enkelt!


Vad hör till dina uppgifter på Greenstep?

Jag kommer tillhöra skatt- och legalteamet och assistera övriga teamet i att driva skatteaffären framåt i allt vad det innebär.


Inom vilka områden- och med vad kan våra kunder ha särskilt stor nytta av just din kompetens?

Jag hjälper mer än gärna till med skattefrågor som rör fåmansföretag, individ- och bolagsinkomstskatt, bolagsbildning och olika typer av ägarförändringar och omstruktureringar. Jag kan även vara behjälplig i fall då bolag med personal etablerar sig i Sverige med de arbetsgivarrelaterade följder som detta får.


Vad förväntar du dig av ditt nya jobb på Greenstep?

Jag vill växa i rollen som skattekonsult och hoppas att jag kommer få bredda mina kompetenser i samband med att jag får ta mig an Greensteps kundunderlag. Jag hoppas även kunna bidra med att utöka och utveckla det redan befintliga tjänsteutbudet och vill arbeta med att finna lösningar som är skräddarsydda för kundernas olika behov.


Finns det något annat du skulle vilja lyfta fram?

Jag ser fram emot att få ta mig an uppdraget som skattekonsult på Greenstep och den gemensamma resan framöver.