Skatteteamet förstärks med ytterligre en efterlängtad expert - läs intervjuen med Åsa!

Katrin ohlander

Katrin Ohlander

Marketing Manager

Åsa tilträdde sin tjänst som skattekonsult på Greenstep i augusti, och vi är glada att välkomna ännu ett riktigt proffs till vårt svenska skatteteam!

Berätta lite om din bakgrund och karriär innan Greenstep.

Jag jobbar som skattejurist och inom skatteområdet är jag specialiserad på momsrådgivning. När jag räknar tillbaka så har jag har jobbat med mervärdesskatterättsliga frågor i över 20 år nu. Här senast kommer jag från revisionsbyrån BDO, där jag var anställd i lite mer än 10 år och innan det var jag ansvarig för Skatteavdelningen på Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm.

Jag jobbar i regel väldigt brett, det vill säga inom de flesta branscherna och med nationella samt internationella momsfrågor. Under de senaste 10 åren har jag löpande varit delaktig i Due Dilligence uppdrag i samband med företagsförvärv/företagsförsäljningar. Ur ett affärsmässigt perspektiv, påbörjade jag 2016 ett arbete med att bygga upp en Tullgrupp under vår Skatteavdelning, som vi ett år senare utökade genom förvärv av ett mindre företag som erbjöd tulldeklarationstjänster och tullrådgivning. Integrationen av det lilla bolaget in i vår revisionsverksamhet var ett otroligt spännande och utvecklande arbete i min roll som konsult.

Hur kommer det sig att du valde Greenstep?

Även jag lockades av det faktum att Greenstep är relativt nya i Sverige och således befinner sig i en tillväxtresa. Jag ser verkligen fram emot att få vara med på denna spännande resa och att få utvecklas tillsammans med Greenstep.

Vad hör till dina uppgifter på Greenstep?

Som ett led i vår Skattegrupp, kommer jag först och främst fokusera på att bygga upp momsaffären utifrån våra kunders behov.

Inom vilka områden- med vad kan våra kunder ha särskilt stor nytta av just din kompetens?

Det finns tyvärr inte ett kort svar på denna fråga då moms berör så gott som alla områden, såvida inte området är särskilt undantaget från momsplikten. Även om ett visst område per definition är undantaget, kan det finnas omständigheter som gör att moms ändå blir aktuellt i någon form i samband med en viss transaktion eller en specifik affärshändelse. Områden där det dock exempelvis ofta kan bli fel med momsen är generellt vid gränsöverskridande handel, etablering av filial i Sverige, blandad verksamhet (dvs bolag som bedriver både momspliktig och momsfri verksamhet), byggverksamhet, bara för att nämna några få. Jag står alltid gärna till tjänst för ett generellt samtal för att få en första uppfattning av den specifika verksamheten, vilket oftast redan brukar indikera om momsen har hanterats korrekt eller om något bör justeras.

Vad förväntar du dig av ditt nya jobb på Greenstep?

Min förhoppning är att jag kommer utvecklas ytterligare som rådgivare särskilt då Greenstep har ett kunderbjudande som skiljer sig från erbjudandet från mina tidigare arbetsplatser. Jag hoppas på att stöta på massor av potentiella synergieffekter som kommer att gynna våra kunder och oss själva.

Finns det något annat du skulle vilja lyfta fram?

Jag är en nyfiken, relationsdriven person och gillar att hitta bra lösningar på bestående problem eller funderingar. Det är redan nu, efter första arbetsveckan, jätteroligt och inspirerande att få känna att jag är en del av Greenstep’s resa in i framtiden!