Webinar: Tips för en lyckad hållbarhetsredovisning enligt CSRD!

Ta del av ett webinar med Greenstep och BYN som kastar ljus på hållbarhetsredovisning enligt den nya Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Under en timme guidar vi dig genom de nödvändiga stegen för att utföra hållbarhetsrapportering på rätt sätt enligt CSRD-riktlinjerna och hur du samtidigt kan maximera dess värde kommunikativt.

Agenda för webinar:

1. Rätt saker - CSRD i fokus: Lär dig vad CSRD är, vilka som berörs och hur du bäst förbereder dig inför din hållbarhetsrapportering. Vad är nytt jämfört med tidigare riktlinjer (GRI) och hur kommer det påverka årsredovisningen?

2. På rätt sätt: hur ska innehållet presenteras? Ta del av tips på hur du gör en hållbarhetsrapportering som inte bara följer CSRD, utan också är kul att läsa - och därmed lätt att ta till sig och ge insikter för relevanta intressenter inklusive din egen organisation.

3. Få ut mer av din hållbarhetsrapport: Hur kan du använda din hållbarhetsredovisning som en kommunikativ resurs under hela året?

Detta webinar är till för alla som är intresserade av att stärka sin hållbarhetsredovisning, följa CSRD-kraven och använda den som ett verktyg för att förbättra företagets hållbarhetskommunikation.

Se webinaret här:

Kort om BYN:

Byn är en strategisk kommunikationsbyrå i Norrköping med 14 anställda. Med ett hjärta för hållbarhet skapar vi långsiktiga värden för våra kunder, deras kunder och samhället som helhet. Tillsammans med våra kunder bygger vi starka varumärken som når ut och berör.

Hos Byn möts skyhöga kreativa ambitioner och en jordnära attityd.