Auktoriserad Redovisningskonsult – branschens starkaste titel!

Jesper skarin 2 Edited
Caroline skogh

Caroline Skogh

Marketing Specialist

En byrå som har auktoriserade redovisningskonsulter är en garanti på att ditt arbete du får levererat håller branschstandard och att konsulten tar ansvar för att arbetet håller en hög kvalité och följer alla etiska regler och riktlinjer. En auktoriserad redovisningskonsult har även ofta ett högt förtroende på marknaden, till exempel hos banker och myndigheter.

Vad är en auktoriserad redovisningskonsult?

Att vara en auktoriserad redovisningskonsult innebär att man tillhör de bästa i Sverige. En auktorisation ger en stark trygghet till kunder och säkerställer att byrån har rätt kompetens.

För att bli en auktoriserad redovisningskonsult måste man genomgå en formell utbildning inom redovisning och ekonomi, och man måste också uppfylla vissa erfarenhetskrav. Det finns även olika krav på hur ofta man måste uppdatera sin kompetens och genomgå fortbildning för att behålla sin auktorisation.

Dessutom krävs det att man har en viss mängd erfarenhet inom området och att man har godkänts av SRF:s eller FAR:s auktoriseringsnämnd.

Att vara en auktoriserad redovisningskonsult innebär att man har ett professionellt etiskt förhållningssätt och är skyldig att följa etiska regler och riktlinjer. Detta är en viktig aspekt då det säkerställer att konsulten arbetar på ett opartiskt och oberoende sätt, och att konsulten ger råd och förslag på ett ansvarsfullt och professionellt sätt.

Varför ska man auktorisera sig som redovisningskonsult?

  • Det är en stark kvalitetsstämpel
  • Det ger ett förtroende, skapar en trygghet och säkerställer kompetens
  • Företaget kan profilera sig som en Auktoriserad Byrå

    Jesper Skarin, Auktoriserad Redovisningskonsult

Vad krävs för att bli Auktoriserad Redovisningskonsult?

För att bli en auktoriserad redovisningskonsult krävs det vissa förkunskaper och du behöver bocka av en del antagningskrav. Det finns två olika vägar att gå.

Om du har en relevant utbildning inom ekonomi samt minst tre års erfarenhet av arbete inom redovisning kan du välja att endast genomföra själva auktorisationen som oftast består av en förberedande kurs på två dagar samt två dagar av provtillfälle.

Om du saknar behörighet i ett eller flera ämnen kan du välja att läsa ett program vid sidan v ditt arbete på 1–1,5 år och göra delprov på respektive kurs. När samtliga kurser är godkända så erhåller du din auktorisation.

Måste man vara auktoriserad redovisningskonsult?

Nej, man måste inte vara en auktoriserad redovisningskonsult för att jobba med redovisning. Det finns olika typer av yrkesroller inom redovisning som inte kräver auktorisation, till exempel bokföring eller internredovisning. Däremot är det en viktig utmärkelse för både konsulten, kunden och byrån att ha en auktorisation samt ett vanligt mål i karriären för en redovisningskonsult.

Fördelar med att vara auktoriserad inom redovisning

Den största fördelen med att vara auktoriserad är att man kan ge sina kunder trygghet och kvalité i de tjänster man erbjuder. Det är en stämpel på att man har en hög kompetens och kunskap inom redovisning samt att man följer etiska regler och riktlinjer.

  • Kompetens och erfarenhet
  • Tidseffektivitet
  • Objektivitet
  • Uppdaterad kunskap
  • Brett kontaktnät
“Det är både fördelar för mig personligen, våra kunder och Greenstep som byrå. För mig som konsult är det en stor fördel då jag får ett stort kontaktnätverk och löpande kompetensutveckling som tillhandahålls av SRF.” - säger Jesper Skarin

Att anlita en auktoriserad redovisningskonsult kan vara en bra lösning för företag, eftersom det ger tillgång till hög kompetens och lång erfarenhet samt en objektiv och uppdaterad syn på redovisningsrelaterade frågor.

Greenstep – SRF Auktoriserad Byrå

När en verksamhet har minst en auktoriserad redovisnings- eller löne-konsult per fem anställda kan man profilera sig som en Auktoriserad Byrå. Läs mer här. Greenstep är en SRF Auktoriserad Byrå.

Auktoriserad Redovisningsbyrå

Att anlita en auktoriserad byrå ger dig en säkerhet på rätt kompetens och hög kvalité.

På Greenstep har vi många medarbetare som är auktoriserade redovisningskonsulter. För oss är hög kvalité viktigt och därför stöttar och uppmuntrar vi alla våra kollegor som vill auktorisera sig. Greenstep ser kompetensutveckling som en viktig del i karriären och står därför även för kostnaden av en auktorisation samt ger den anställde diverse förmåner.

“Att auktorisera sig var ett naturligt steg i min karriär och jag ville utmana mig själv och visa att jag faktiskt besitter de kunskaper som krävs.” - säger Jesper

Jesper Skarin är en av våra kollegor som senast har tagit sin auktorisation. Han har varit på Greenstep i snart fyra år nu och kände att det var ett naturligt steg i karriären. Förra året auktoriserade sig även bland annat våra kollegor Therese Ohlander och Katalin Danko.