Budgetering, ekonomiplanering och verksamhetsmodellering

Vet ni åt vilket håll er verksamhet är på väg? Med hjälp av ekonomiplaneringsprocesser anpassade enligt just ert företags behov baseras affärsbeslut på framtida utvecklingsmöjligheter snarare än på det förflutna.

Verksamhetsmodellering gör strategin mera konkret

Fungerande planeringsprocesser behövs såväl vid operativ ledning som vid strategisk planering och analysering av nya funktioner och verksamhetsmodeller. Det är just detta som verksamhetsmodellering handlar om, man skapar en modell av företagets ekonomiska situation och affärslogik för att få förståelse för hur företaget skapar mervärde åt sina ägare och kunder. En analys av verksamhetens drivrutiner, affärslogik, rörelsekapital och andra finansiella behov samt identifiering av möjliga risker bildar en bas för stödjande ekonomiplaneringsprocesser och val av behövliga mätinstrument. Ordspråket "du får vad du mäter" stämmer - det är otroligt viktigt att mäta rätt saker. Greensteps experter hjälper till att utforma ekonomiska drivrutiner och skräddarsyr ekonomiplaneringsprocesser som stöder just ert företags verksamhet.

Från budgetering till modern ekonomiplanering

Efter ekonomimodelleringen är det dags gå från teori till praktik och ta i bruk planeringsprocesserna. Traditionella budgeteringsprocesser är ofta väldigt krångliga i förhållande till de fördelar de ger - och den information de ger är ganska snabbt föråldrad. Därför bör man se budgeten som något mer än bara en Excel-övning. Tack vare fungerande planeringsprocesser uppdateras er prognos kontinuerligt och ni kan hela tiden följa med utveckligen och trender för olika KPI:s. Budgetering är alltså egentligen "bara" ett fotografi av en planeringsuppdatering och för att nå de uppsatta målen är det viktigare att definiera tillräckligt konkreta åtgärder med rätta mätinstrument än att bara stirra på själva siffrorna. Och detta är möjligt när man bättre förstår hur olika åtgärder påverkar ekonomin - med hjälp av fungerande ekonomiplaneringsprocesser. Med hjälp av Greensteps erfarna ekonomiexperter skapar du effektiva processer för ditt företags ekonomiplanering både på kort och lång sikt och dina prognoser hålls alltid uppdaterade.

Fördelar med våra tjänster:

  • Du vet vart du är på väg. Ekonomin kommer sällan med stora överraskningar - du sover bättre om nätterna.
  • Ekonomiplanering är inte en "obligatorisk ondo" för organisationen, utan ett stöd för verksamheten som genuint ger mervärde.