Data Analyst

På Greenstep hjälper Data Analysten till att automatisera kundens ekonomiska rapportering och skapa tydliga verktyg som kunden kan använda till att analysera, rapportera och förutse affärsverksamhetens utveckling - vilket ger stöd i det ekonomiska beslutsfattandet. I praktiken hjälper våra experter kunden att nyttja data t.ex. från ekonomin, försäljningen, produktionen och kundhanteringen med hjälp av olika BI-lösningar och Excel-verktyg.


I rollen som Data Analyst har man möjlighet att vara med och skapa olika BI-lösningar åt kunder. Eftersom BI- och Data Warehouse-sidan är en förhållandevis ny bransch, för jobbet även med sig en del problemlösningssituationer och utmaningar som behöver lösas. Antti och Juha, som båda jobbar som Data Analysts på Greenstep, berättar att man därför dagligen får chansen att utmana både sig själv och sin kompetens.

- Det coolaste är att man verkligen får göra konkreta saker och på riktigt fundera hur de möjligheter som ny teknologi för med sig kan implementeras i den egna affärsverksamheten, för att sedan kunna utveckla utmärkta lösningar som stödjer kundernas strategiska beslutsfattande, berättar Antti.

Den bransch som kunden verkar i, de system som används och kvaliteten på den insamlade datan varierar väldigt mycket, vilket försäkrar att inget projekt är det andra likt. På Greenstep består data-teamet främst av IT-kunniga ekonomer, vilket hjälper att bättre förstå kundernas behov. Föruom denna kompetens finns det på Greenstep en enormt stor kunskap inom ekonomiförvaltning, vilket betyder att lösningarna som byggs åt kunder kan implementeras med genuin hänsyn till ledningens krav. Att man får jobba med otroligt kompetenta personer och använda marknadens bästa verktyg, är enligt Antti något av det bästa med jobbet:

- Flexibiliteten och möjligheten att alltid kunna erbjuda skräddarsydda lösningar åt kunden är nog det bästa med det här jobbet! En fördel med att jobba på Greenstep är även att vi är ett hårt framåtsträvande, växande konsulthus. Detta gör att vi ständigt utvecklar och planerar nya lösningar och effektivare verksamhetsmodeller, utan att vi är direkt bundna till någon specifik teknologi, berättar han.

Och fortsätter:

- Om vi märker att vår kund behöver någon teknologi som är helt ny på marknaden kan vi implementera det till vårt eget utbud väldigt snabbt.

Några färdiga modeller eller lösningar finns alltså inte alltid. Både Antti och Juha är dock av den åsikten att det enbart är en bra sak med jobbet, eftersom det försäkrar kontinuerligt lärande.

- Arbetet är krävande och innehåller mycket kreativ problemlösning, vilket gör jobbet intressant och skapar en bra grund för fortsatt utveckling. Att jobba som konsult med olika typer av projekt gör jobbet mångsidigt och man hinner aldrig tröttna på jobbuppgifterna, berättar Juha.

BI-tjänsterna och robotik har mottagits enormt bra från Greensteps kunders sida. Efterfrågan utmanar inte bara experternas kompetensutveckling, utan även deras självledarskap:

- Det finns en stor förfrågan på det vi gör, vilket bidrar till att mängden projekt kan bli väldigt stor. Jag har därför naturligt nog fått utveckla den egna tidshanteringen och varit tvungen att planera mitt arbete bättre, konstaterar Juha.


Är du vår nästa Data Analyst? Kolla in våra lediga jobb eller skicka en öppen ansökan!